สายการบินรัดเข็มขัดสู้ภัย Covid-19 ‘บางกอกแอร์เวย์ส’ หั่นเงินเดือนผู้บริหาร 50% ตัด In-Flight Entertainment 

สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-19  ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นวงกว้าง ทั้ง สายการบิน โรงแรม ธุรกิจค้าปลีก  หลังจาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจีน รวมทั้งประเทศกลุ่มเสี่ยงชะลอเดินทาง ฝั่งคนไทยก็ต้อง “หยุด” การเดินทางต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน เห็นได้ว่าวันนี้บริษัทต่างๆ เริ่มออกประกาศ “ห้าม” พนักงานเดินทางไปต่างประเทศกันแล้ว

- Advertisement -

หลายธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เริ่มได้ผลกระทบจากการหารายได้ เพราะ “ไม่มี” ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ จึงต้องหันมา “ลดต้นทุน” วันนี้ทั้ง “สายการบินและโรงแรม” เริ่มมาตรการให้พนักงานหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย

อีกแนวทางลดต้นทุนของสายการบิน เริ่มที่ สายการบินไทย  คือ ฝั่งผู้บริหาร ได้ปรับลดผลตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ลดลง 15-25% เป็นเวลา 6 เดือน เริ่ม 1 มี.ค.นี้เป็นต้นไป

“บางกอกแอร์เวย์ส” ลดเงินเดือนผู้บริหาร 50%

ล่าสุด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ออกมาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เช่นกัน

คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยวและการบิน บริษัทจึงออกมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการบินและบุคลากร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  โดยมี 6 มาตรการ  ดังนี้

1.ปรับลดความถี่ของเที่ยวบิน ยกเลิกบางเส้นทางบิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารปัจจุบัน

2.ปรับลดเงินเดือน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ/รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลาง และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายงานการเงินและบัญชี ลง 50%

3.ยกเลิกการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2563 ของผู้บริหารสูงสุดของฝ่าย

4.ปรับลดสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงาน

5.ให้นายสถานีและรองนายสถานี ที่ประจำอยู่สถานีต่างประเทศและสถานีอื่นๆ ในประเทศ ย้ายกลับมาประจำการที่สถานีกรุงเทพฯ

6.ขอความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน ในการลางานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without pay) จำนวน 10-30 วัน

ลด In-Flight Entertainment
นอกเหนือจากมาตรการตัดค่าใช้จ่ายเป็นการฝ่ายในแล้ว ยังลดบริการ In-Flight Entertainment ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน

 ปี 2562 รายได้ธุรกิจการบินลดลง

ด้านผลประกอบการปี 2652  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มีรายได้รวม 28,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% และกำไรสุทธิ 356.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.3%

รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกำไรการขายเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ระหว่างปี จำนวน 1,990.8 ล้านบาท และเงินปันผลรับที่ได้รับจากการลงทุน รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน ซึ่งเติบโต 6.6%

ส่วนรายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจสายการบินลดลง 6.9% เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดที่มีความรุนแรง ส่งผลให้ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยลดลง 5.8% โดยในปี 2562 มีอัตราขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) อยู่ที่ 68.1% และมีจำนวนผู้โดยสาร 5.86 ล้านคน ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า