Home Brand Move !! สายการบินรัดเข็มขัดสู้ภัย Covid-19 ‘บางกอกแอร์เวย์ส’ หั่นเงินเดือนผู้บริหาร 50% ตัด In-Flight Entertainment 

สายการบินรัดเข็มขัดสู้ภัย Covid-19 ‘บางกอกแอร์เวย์ส’ หั่นเงินเดือนผู้บริหาร 50% ตัด In-Flight Entertainment 

สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-19  ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นวงกว้าง ทั้ง สายการบิน โรงแรม ธุรกิจค้าปลีก  หลังจาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจีน รวมทั้งประเทศกลุ่มเสี่ยงชะลอเดินทาง ฝั่งคนไทยก็ต้อง “หยุด” การเดินทางต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน เห็นได้ว่าวันนี้บริษัทต่างๆ เริ่มออกประกาศ “ห้าม” พนักงานเดินทางไปต่างประเทศกันแล้ว

หลายธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เริ่มได้ผลกระทบจากการหารายได้ เพราะ “ไม่มี” ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ จึงต้องหันมา “ลดต้นทุน” วันนี้ทั้ง “สายการบินและโรงแรม” เริ่มมาตรการให้พนักงานหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย

อีกแนวทางลดต้นทุนของสายการบิน เริ่มที่ สายการบินไทย  คือ ฝั่งผู้บริหาร ได้ปรับลดผลตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ลดลง 15-25% เป็นเวลา 6 เดือน เริ่ม 1 มี.ค.นี้เป็นต้นไป

“บางกอกแอร์เวย์ส” ลดเงินเดือนผู้บริหาร 50%

ล่าสุด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ออกมาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เช่นกัน

คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยวและการบิน บริษัทจึงออกมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการบินและบุคลากร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  โดยมี 6 มาตรการ  ดังนี้

1.ปรับลดความถี่ของเที่ยวบิน ยกเลิกบางเส้นทางบิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารปัจจุบัน

2.ปรับลดเงินเดือน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ/รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลาง และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายงานการเงินและบัญชี ลง 50%

3.ยกเลิกการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2563 ของผู้บริหารสูงสุดของฝ่าย

4.ปรับลดสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงาน

5.ให้นายสถานีและรองนายสถานี ที่ประจำอยู่สถานีต่างประเทศและสถานีอื่นๆ ในประเทศ ย้ายกลับมาประจำการที่สถานีกรุงเทพฯ

6.ขอความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน ในการลางานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without pay) จำนวน 10-30 วัน

ลด In-Flight Entertainment
นอกเหนือจากมาตรการตัดค่าใช้จ่ายเป็นการฝ่ายในแล้ว ยังลดบริการ In-Flight Entertainment ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน

 ปี 2562 รายได้ธุรกิจการบินลดลง

ด้านผลประกอบการปี 2652  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มีรายได้รวม 28,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% และกำไรสุทธิ 356.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.3%

รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกำไรการขายเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ระหว่างปี จำนวน 1,990.8 ล้านบาท และเงินปันผลรับที่ได้รับจากการลงทุน รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน ซึ่งเติบโต 6.6%

ส่วนรายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจสายการบินลดลง 6.9% เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดที่มีความรุนแรง ส่งผลให้ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยลดลง 5.8% โดยในปี 2562 มีอัตราขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) อยู่ที่ 68.1% และมีจำนวนผู้โดยสาร 5.86 ล้านคน ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม