ผู้สูงอายุจีนทะลุ 250 ล้านคน มากที่สุดในโลก มากกว่าคนไทยท้ังประเทศ 3 เท่า พร้อมอินไซต์ Chinese Elderly

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว รายงานตัวเลขล่าสุดของปี 2018 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน ที่ระบุว่า ประเทศจีนกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โดยประชากรจีนที่มีอายุ​ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 249.49 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 17.9% ของประชากรทั้งประเทศ และเฉพาะประชากรอายุ​ 65 ปีขึ้นไป มีจำนวนถึง 166.58 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 11.9% ของประชากรทั้งประเทศ 

- Advertisement -

สำหรับจำนวนประชากรสูงวัยชาวจีนที่มีราว 250 ล้านคนนั้น ทำให้จีนเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก และเฉพาะแค่ประชากรสูงอายุของจีน ก็มีมากกว่าจำนวนประชากรทั้งประเทศของหลายๆ ประเทศในโลก รวมทั้งประเทศ Top 5 ที่มีจำนวนคนมากที่สุดในโลกอย่างบราซิลที่มีีคนมากกว่า 200 ล้านคน แต่ก็ยังมีจำนวนน้อยกว่าผู้สูงอายุจีนถึงกว่า 40 ล้านคน

และหากเทียบกับประเทศไทย จำนวนผู้สูงอายุชาวจีนเทียบกับคนไทยทั้งประเทศที่มีราว 70 ล้านคน มากกว่า 3 เท่าตัว สัดส่วนใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษ และมีมากกว่าเป็น 10 เท่า เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรรวมทั้งประเทศของออสเตรเลีย

ขณะที่การกระจายตัวของจำนวนผู้สูงอายุชาวจีน พบว่า มีการกระจายตัวไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มณฑลจี๋หลิน เฮยหลงเจียง เหลียวหนิง เป็นต้น ส่วนภาคตะวันออกส่วนกลาง ได้แก่ มณฑลเสฉวน หูหนาน หูเป่ย ฉงชิ่ง เป็นต้น จะมีจำนวนกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุด ทำให้มณฑลเหล่านี้จะมีความต้องการสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มผู้บริโภคผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

เจาะอินไซต์ Chinese Elderly 

รายงานจาก บริษัท SEQUOIA CAPITAL ทำการสำรวจความเห็นจากกลุ่มผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 50-90 ปี จำนวน 3,000 คน ในเมืองปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้กวางโจว เซินเจิ้น เฉิงตู รวมกว่า 50 เมือง พบว่า 75% ของผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคู่สามี/ภรรยา มีเพียง 21% ที่อาศัยอยู่กับลูกหลาน

ด้านช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารนั้นพบว่า วิทยุและโทรทัศน์ ยังคงเป็นช่องทางหลักในการรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผู้สูงอายุในจีน รองลงมาคือช่องทาง แอพพลิเคชั่น WeChat และหนังสือพิมพ์  ส่วนแนวโน้มการอุปโภคบริโภค 5 สินค้าและบริการหลักที่กลุ่มผู้สูงอายุบริโภค ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว สินค้าด้านสันทนาการ สินค้าเพื่อสุขภาพ และประกันภัยต่างๆ โดยบริการตรวจสุขภาพ บริการด้าน การท่องเที่ยว และสินค้าด้านสันทนาการ ผู้สูงอายุเป็นผู้ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ส่วนสินค้าเพื่อสุขภาพ และประกันภัยต่างๆ ลูกหลานมักจะเป็นผู้ซื้อให้พ่อแม่

จากข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า 35% ของผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง, 15% มีปัญหาเรื่องตับ, 8% มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อลีบและแขนขาอ่อนแรง, 6% มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง และ 4% มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวาน

และหากเจาะลึกลงไปในกลุ่มสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ จะพบว่า กลุ่มลูกหลานมีความสนใจและความเข้าใจต่อสินค้าเพื่อสุขภาพต่ำกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับแบรนด์สินค้าเป็นหลัก โดยแบรนด์สินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ ได้รับความนิยม 7 อันดับแรก ได้แก่ ทังเฉินเป้ยเจี้ยน (汤臣倍健), ซั่นฉุน (善存), หย่างเซิงถัง (养生堂), เหนาไป่จิน (脑白金) คังเอินเป้ย (康恩贝), Swiss และ หย่าเผย (雅培)

แตกต่างกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพคือ คุณภาพ ความปลอดภัย และราคา ส่วนแบรนด์สินค้าเป็นปัจจัยสุดท้ายที่จะพิจารณาถึง

นอกจากนี้ ในส่วนของการท่องเที่ยว มากกว่า 69% ของกลุ่มลูกหลานนิยมซื้อบริการท่องเที่ยวให้ผู้สูงอายุผ่านทาง แอพพลิเคชั่นท่องเที่ยว แต่ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุยังคงนิยมซื้อบริการท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์และนิยมวางแผนการ เดินทางเองเป็นหลัก โดยบริษัทการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ Ctrip (携程), CITS (国旅), CTS (港 中旅), CYTS (中青旅) และ CCT (康辉)

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand