รายได้ไตรมาส 3 ซีพี ออลล์ 1.4 แสนล้าน รวม 9 เดือนทะลุ 4.23 แสนล้าน กำไร 1.6 หมื่นล้าน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำไตรมาส 3/2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำรายได้รวมกว่า 1.41 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.2% และมีกำไรขั้นต้น 31,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11%   

- Advertisement -

คุณเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในไตรมาส ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 141,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน   8.2% โดยปัจจัยหลักที่ทําให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นมาจากรายได้การขายสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อรวมถึงธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “สยามแม็คโคร” ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการนําเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงการขยายสาขาเพื่อรองรับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค้าและให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก

ขณะที่กำไรขั้นต้นในไตรมาส 3 อยู่ที่ 31,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.0% เนื่องจาก ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วน ของยอดขายสินค้าที่มีกําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการ ตนเองยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ ส่วนตัวเลขกำไรสุทธิในไตรมาสล่าสุดเท่ากับ 5,612 ล้านบาท เติบโต 8.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้ 9 เดือน ทะลุ 4 แสนล้าน 

สำหรับรายได้รวมตลอดทั้ง 9 เดือนของซีพี ออลล์ ในปี 2562 อยู่ที่ 423,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น​ 9.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขายสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้น 9.3% โดยแบ่งสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ หรือธุรกิจในฟากเซเว่น อีเลฟเว่น 66% ขณะที่รายได้จากธุรกิจค้าส่งแบบชำระเงินสดและบริการตัวเอง หรือจากธุรกิจของสยามแม็คโคร 34% ขณะที่มีตัวเลขกำไรสุทธิ 16,176 ล้านบาท เพิ่มขึ้น​ 5.2%

ทั้งนี้ หากโฟกัสเฉพาะกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น​ ที่ผ่านมายังคงเร่งขยายการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจำนวนสาขา 13,000 แห่ง ภายในปี 2564 โดยในไตรมาสสามที่ผ่านมา​ เปิดสาขาใหม่ไปรวมทั้งสิ้น 112 สาขา ทำให้มีจำนวนสาขาโดยรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 รวมทั้งสิ้น 11,640 สาขา สร้างยอดขายรวมในไตรมาสล่าสุด  83,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,378 ล้านบาท ส่วนยอดขาย 9 เดือน อยู่ที่ 270,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6% โดยมียอด Same Store Growth 2% ทำยอดขายเฉลี่ยต่อวันกว่า 8 หมื่นบาท ยอดซื้อต่อบิลราว 70 บาท และจำนวนลูกค้าเฉลี่ยต่อวันต่อสาขาที่ 1,153 คน

อีกหนึ่งวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมและชุมชน ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยในช่วงไตรมาส ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบเงินในโครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้” จากการเชิญชวนให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง นำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดียิ่ง  รวมเป็นจำนวนเงินบริจาค  57 ล้านบาท  พร้อมเดินหน้าโครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข มอบเงินจำนวน 77 ล้านบาท สมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลในชุมชนและโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง เฟส ซีพี ออลล์ ได้เปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นเงินรวมกว่า 134 ล้านบาท  เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีต่อไป