ปตท. เปิดตัวแชมป์ “PTT TECH Savvy Agent Season 2” ร่วมปั้นสตาร์ทอัพรับเทนด์ธุรกิจยุคดิจิทัล [PR]

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับทีมผู้ชนะเลิศการประกวดแนวคิดธุรกิจ ในโครงการ “PTT TECH Savvy Agent Season 2” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

- Advertisement -

นายชาญศิลป์ เปิดเผยว่า ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในปี 2561 ปตท. ได้นำร่องโครงการ PTT TECH Savvy Agent เปิดโอกาสให้พนักงาน ปตท. สมัครเข้าประกวดแนวคิดธุรกิจ ในรูปแบบ Reality Show ภายในองค์กรเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและประสบความสำเร็จด้วยกระแสตอบรับอย่างดียิ่ง ด้วยยอดชม Clip VDO ต่างๆ จากประชาชนทั่วไปภายนอกองค์กร กว่า 550,000 ครั้ง

สำหรับในปี 2562 ปตท. ได้สานต่อโครงการ PTT TECH Savvy Agent Season 2 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรด้าน Digitalization (SPIRIT+D) ให้มีความพร้อมสำหรับการสร้างธุรกิจใหม่ หรือสร้างคุณค่าต่อยอดธุรกิจ (Business Value Chain) ในลักษณะของบริษัทวิสาหกิจ (Startup) ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Coaching Session / Pitching Session บรรยายและเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและ Startup ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมกิจกรรมกลุ่มซึ่งได้มีการบันทึกเทปการแข่งขันในรูปแบบ Reality Show เผยแพร่ผ่านสื่อภายในองค์กร และ YouTube Channel Account PTT People Plus

นายชาญศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “PTT TECH Savvy Agent Season 2” มีพนักงาน ปตท. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 64 ทีม ทีมละ 3 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 192 คน หรือประมาณ 5% ของพนักงานในองค์กร โดยเริ่มจากการคัดเลือก 30 ทีมที่ผ่านเข้ารอบมานำเสนอแนวคิดธุรกิจต่อหน้าคณะกรรมการ หลังจากนั้นคัดเหลือ 10 ทีมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และคัดเลือกจนเหลือ 3 ทีม ซึ่งการแข่งขันทุกรอบเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในรอบ 3 ทีมสุดท้ายที่ผู้เข้าแข่งขัน ผ่านการตัดสินจาก Commentator ชั้นนำกว่า 20 คน ทั้ง CEO จากบริษัทชื่อดัง และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ Startup โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินคือ การ Pitching Business Model ในเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ทีมจะได้รับโอกาสสร้างธุรกิจในฐานะผู้มีส่วนร่วมก่อตั้ง (Co–Founder) เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ให้ประสบความสำเร็จ และได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ในบริษัทชั้นนำระดับโลก รวมถึงมีโอกาสได้รับเงินลงทุนสูงสุด 120 ล้านบาทต่อโครงการ (Prototype) จากคณะกรรมการด้านงบประมาณและการลงทุนของ ปตท. อีกด้วย

สำหรับผู้ชนะทั้ง 3 ทีมประกอบด้วย ทีมชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อทีม 3J สร้างสรรค์ ผลงาน PTT Media Space บริหารพื้นที่สื่อ Digital Signage ในสถานีบริการและสถานประกอบการของ ปตท. โดย นายเจษฎา เจียมบุรเศรษฐ์ (โน้ต) ฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม นางสาวเขมรินทร์ ชูสถาน (ขวัญ) ฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม และนายจิรัฏฐ์ พรหมดิเรก (พบ) ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีมชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อทีม TRIPLE-Tผลงาน Innaqua เทคโนโลยีวัสดุปิดแผลจากไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต โดย นายนรินทร์ กาบบัวทอง (ต้น) ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี นายชัยพฤกษ์ เกตุเพ็ชร (ตั้ม) ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และ นายธันว์ เหลียงไพบูลย์ (ธันว์) ฝ่ายโครงการเอ็กสเพรสโซ ทีมชนะเลิศ อันดับ 3 ชื่อทีม PTT HUB ผลงาน SMART BOX ธุรกิจรับส่งสินค้าออนไลน์ผ่านตู้ตั้งอยู่สถานีบริการน้ำมันผ่าน Application โดย นายประสิทธิ์ วงศ์เลอศักดิ์ (บิ๊ก) ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม สถาบันนวัตกรรม ปตท. นายเตชินท์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ (ไฮ้) ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม สถาบันนวัตกรรม ปตท. และนางสาวสุชาดา วรพงษ์ (จิ๊บ) ฝ่ายบริหารธุรกิจค้าปลีกและพื้นที่เชิงพาณิชย์ PTTOR

“ปตท. มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งยุคดิจิทัลด้วยการสร้างสรรค์สิ่งดี และสิ่งใหม่ แสวงหาธุรกิจที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จใหม่ของ ปตท. ตามกลยุทธ์ CHANGE for the Future of Thailand ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสรรค์สร้างให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของบุคลากรให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล การสร้างคนรุ่นใหม่ การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีศักยภาพ มีความกล้าที่จะนำพาองค์กรก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต พร้อมที่จะขับเคลื่อน ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายชาญศิลป์ กล่าวในตอนท้าย