National Geographic ร่วมกับ Singha Estate จัดงานมอบรางวัลภาพถ่ายแห่งท้องทะเลในโครงการ “#SeaYouTomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ [PR]

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลให้เสื่อมโทรม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ดีขึ้น โดยนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ร่วมกับ Singha Estate ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
จัดการประกวดภาพถ่ายในโครงการ “#SeaYouTomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” เพื่อมุ่งเน้นจิตสำนึกในการรักษาหวงแหน สร้างสมดุลให้ธรรมชาติของทะเล ผ่านภาพถ่าย โดยได้มีการจัดงานมอบรางวัลให้กับผลงานภาพถ่ายยอดเยี่ยม 3 ท่าน ได้แก่ คุณชินวัฒน์ เขตวัง , คุณธรรมยุทธิ์ วัฒนวงศ์วรรณ , คุณณภัทร เวชชศาสตร์ ซึ่งภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่าย “#SeaYouTomorrow Photo Gallery ของผู้ที่ได้ผลงานยอดเยี่ยมและผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 30 ผลงานมาจัดแสดงเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทะเล ในงาน Explorer Fair 2019 ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2562 Hall 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

- Advertisement -

คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดงาน ในครั้งนี้ว่า”นิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทยมีการทำโครงการประกวดภาพถ่ายมาหลายโครงการมาเป็นเวลานาน ส่วนมากจะเป็นกลุ่มช่างภาพมืออาชีพที่ผ่านเข้ารอบ คนทั่วไปไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมมากนัก แต่ในปัจจุบันเป็นยุคโซเชียลมีเดีย กิจกรรมที่ทำนั้นจึงเปลี่ยนจากกล้องเป็นโทรศัพท์มือถือของทุกคนได้ ดังนั้น
ในโครงการนี้ทุกคนจึงจะมีส่วนร่วมส่งภาพประกวดและแสดงความคิดเห็นผ่านภาพถ่ายเป็นจำนวนมากถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลด้วยภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ และช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศเพื่อให้ภาพเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างการกระตุ้นจิตสำนึก และความตระหนักรู้แก่ทุกคนในการรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติทางท้องทะเลเพื่อต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ทำลายธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

คุณเกตุกร เขมธร ผู้อำนวยการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำกัด กล่าวว่า “เรามองว่าการตระหนักถึงทะเลนั้นเป็นปัญหาระดับโลกควรน่าจะมีวิธีดีๆที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสถ่ายทอดว่าเรามีความรักความหวงแหนในท้องทะเลมากแค่ไหนจึงเป็นที่มาของโครงการที่จะทำให้ “#SeaYouTomorrowทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ เป็นที่รู้จักกว้างขวางซึ่งเป็นโครงการในการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักคือยากให้ทุกคนมาร่วมแบ่งปันภาพถ่ายแห่งท้องทะเล เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์คุณค่า ความงดงามของท้องทะเล ให้คงอยู่ต่อไป

โดยมีคนสนใจและร่วมส่งภาพเข้ามาร่วมกิจกรรมกว่า 10,600 ภาพ และสร้างการรับรู้กับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ผลตอบกลับมาดีมากเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ต้องขอบคุณผู้ร่วมประกวดทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม ทั้ง 3 รางวัลจะได้ไปร่วมทริปสุดพิเศษ “Explore the Maldives” แบบตัวต่อตัวกับช่างภาพสายธรรมชาติแถวหน้าของเมืองไทยอีกด้วย โอกาสนี้ถือเป็นหนึ่งในแรงผลักดันของการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนหันมาทำให้ทะเลวันพรุ่งนี้ดีกว่าเดิมเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลคงอยู่อย่างยั่งยืน”

สำหรับการตัดสินผลงาน เอกรัตน์ ปัญญะธารา ช่างภาพ นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย เผยว่า “ภาพมีจำนวนเยอะมาก จากผลงานที่ร่วมโครงการ 10,000 ภาพ เราจะทยอยในการคัดเลือกไล่ดูเรื่อยๆ ตลอดแคมเปญ เกณฑ์การคัดเลือกหลักมี 2 อย่าง คือ สวยกับมีถ่ายทอดความหมายอะไรในรูปบ้างมีความสำคัญเกี่ยวกับท้องทะเลยังไง ส่งผลกระทบต่อสิ่งใดไหม หลักเกณฑ์หลักที่ได้ 3 ภาพนี้ โจทย์ที่เลือกภาพคือทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณซึ่งทะเลมีหลายความหมายมีเรื่องราวมากกว่าความสวยงาม ซึ่ง 3 ภาพยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัล สามารถถ่ายทอดถึงมุมมองของทะเลต่างๆออกมาได้เป็นอย่างดี”

ปิดท้ายด้วย นัท สุมนเตมีย์ ช่างภาพมืออาชีพ หนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกเผยว่า “กรรมการทุกท่านจะได้เห็นภาพชุดเดียวกันทั้งหมดซึ่งมีภาพหลากหลายสไตล์มากแต่สิ่งที่ภาพที่ดีจะนำเสนอออกไปต้องพยายามหาจุดเด่นของเรื่องในภาพนั้นๆ เพื่อสื่อสารออกมาไม่ได้เป็นแค่คนสร้างภาพแต่เก็บภาพมานำเสนอให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้อยู่ในจุดตรงนั้นได้เห็นภาพและความหมายที่เราต้องการถ่ายทอดให้ชัดเจนที่สุด”

สำหรับผู้สนใจชมนิทรรศการภาพถ่าย #SeaYouTomorrow สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2562 บริเวณ #Seayoutomorrow Photo Gallery Hall 105 ในงาน Explorer Fair 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย Facebook Fanpage National Geographic Thailand และ www.ngthai.com