Tag: National Geographic

National Geographic ร่วมกับ Singha Estate จัดงานมอบรางวัลภาพถ่ายแห่งท้องทะเลในโครงการ “#SeaYouTomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ [PR]

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลให้เสื่อมโทรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ดีขึ้น โดยนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ร่วมกับ Singha Estate ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเล จัดการประกวดภาพถ่ายในโครงการ “#SeaYouTomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” เพื่อมุ่งเน้นจิตสำนึกในการรักษาหวงแหน สร้างสมดุลให้ธรรมชาติของทะเล ผ่านภาพถ่าย โดยได้มีการจัดงานมอบรางวัลให้กับผลงานภาพถ่ายยอดเยี่ยม 3 ท่าน ได้แก่ คุณชินวัฒน์ เขตวัง , คุณธรรมยุทธิ์ วัฒนวงศ์วรรณ , คุณณภัทร...

สตรีมมิ่ง On-Demand เข้าสู่ยุคแข่งขันด้วยราคา? Disney+ ท้าชน Netflix ด้วยค่าบริการ 6.99 USD ต่อเดือน

เปิดรายละเอียดออกมาแล้วสำหรับแอปพลิเคชัน Disney+ บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ที่ถูกวางตัวให้เป็นคู่แข่ง Netflix โดยต้องยอมรับว่า มีความคล้ายคลึงกับ Netflix อยู่หลายประการ ทั้งการใช้อัลกอริธึมในการนำเสนอคอนเทนต์, การแบ่งหมวดของคอนเทนต์ และการพัฒนาให้รองรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Apple TV, Roku, PS4 หรือ Nintendo Switch ฯลฯ โดยมีเพียงสิ่งเดียวที่แตกต่างจาก Netflix นั่นคือราคาค่าบริการที่ทาง...
- Advertorial -