รักษ์โลกให้สุดๆ CP ALL เปลี่ยน “ขยะพลาสติก” เป็น “ถนน” เริ่มต้นที่ 7-11 ร้านสะดวกซื้อรายแรกในไทย !

ช่วงที่ผ่านมานี้กระแสรณรงค์เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกถือว่าตื่นตัวกันอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงให้เห็นกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสารเคมีปนเปื้อนลงในแม่น้ำ ปัญหาขยะพลาสติกล้นเพราะไม่ได้รับการจัดการที่ดี จนทำให้เกิดการล้นทะลักไหลลงสู่แม่น้ำและทะเล ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในน้ำต่างได้รับผลกระทบถึงชีวิต และมากกว่านั้นยังส่งผลมาถึง “มนุษย์” ผู้สร้างวัสดุเหล่านั้นขึ้นมาด้วย

- Advertisement -

จึงไม่แปลกใจเลยที่ได้เห็นหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งหลายต่างออกแคมเปญรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกกันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแจกถุงผ้าใส่ยาแทนถุงพลาสติก งดแจกถุงในห้างสรรพสินค้า หรือปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนบริจาคให้แก่โรงพยาบาล โดยแคมเปญอันหลังนี้ถือเป็นแคมเปญที่ได้ช่วยสังคมสองต่อเลยทีเดียว คือช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยสนับสนุนการรักษาพยาบาล ซึ่งแคมเปญนี้เป็นหนึ่งในโครงการ “7 Go Green” ของบริษัท ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้ออกแคมเปญเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น ใช้ถุงผ้าบอกลาถุงพลาสติก, ลดวันละถุง…คุณทำได้, รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกเป็นต้น และเมื่อไม่นานมานี้ ซีพี ออลล์ ก็ได้เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกครั้งกับโครงการ “7 Go Green Recycled Plastic Road” สร้างถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติก

7 Go Green Recycled Plastic Road เกิดจากการร่วมมือของ ซีพี ออลล์,ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดยมีปณิธานที่ต้องการส่งเสริมแนวทางการจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมพัฒนากระบวนการ เทคนิค พร้อมทั้งสร้างถนน โดยคัดแยกขยะพลาสติกจากสำนักงานซีพี ออลล์ ศูนย์กระจายสินค้า และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก นำมาผสมกับยางมะตอย และเทลาดปูถนน โดยเริ่มทดลองแล้วที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 2 สาขานำร่อง ได้แก่ สาขาราษฎร์พัฒนา ซอย 24 และ สาขาสายไหม ซอย 3 ถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อ แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ถนนพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาและขยายสาขาต่อ ๆ ไป

จากสาขาทดลองนี้ สามารถช่วยกำจัดขยะพลาสติกไปได้ถึงเกือบ 1 ตันเลยทีเดียว ซึ่งถนนจากขยะพลาสติกรีไซเคิลนี้มีผู้เชี่ยวชาญยืนยันแล้วว่ามีข้อดีกว่าถนนทั่วไปหลายข้อ เช่น มีความแข็งแรงทนทานสูง ลดปัญหาการยุบตัวของถนน ทนการกัดเซาะของน้ำได้ดี ช่วยประหยัดยางมะตอยได้ถึง 10% ฯลฯ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเลยทีเดียว

นอกจาก Plastic Road แล้ว ซีพี ออลล์ยัง Go Green อย่างอื่นอีกด้วย เช่น Green Product ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง แก้วรักษ์โลก,หลอดหุ้มกระดาษ,ไม้คนกาแฟ หรือ Green Store อย่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar Roof, ชั้นวาง LED, แอร์ประหยัดพลังงาน เป็นต้นซึ่งในปี 2561สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ลงไปได้ถึง 3.17% เมื่อเทียบกับปี 2560

7 Go Green Recycled Plastic Road นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างมูลค่าจากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยหมุนเวียนประโยชน์กลับมาสู่ชุมชนอีกด้วย ถือเป็นการ Go Greenอย่างต่อเนื่องตามปณิธานของซีพี ออลล์ ที่ต้องการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” โดยมุ่งพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม