ปตท.สผ. จัดค่าย PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 4 หนุนเยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [PR]

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดค่าย “PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 4” นำเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy รุ่น 1-5 จำนวน 70 คนจากทุกภูมิภาค มาพบปะและเข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นเครือข่ายในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมและชุมชน ตามแนวคิด “ปลูก ปั้น เปลี่ยน” ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- Advertisement -

PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 4 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่มรดกโลก อาทิ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติในตอนกลางวัน และศึกษาธรรมชาติของสัตว์ป่าในยามกลางคืน นอกจากนี้ยังได้ทำภารกิจจิตอาสาฟื้นฟูสัตว์ป่าในกรงเลี้ยง ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก อีกด้วย