ปตท.สผ. ติดอันดับ CDP Climate A List เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [PR]

22 CDPบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับการประกาศให้อยู่ใน Climate A List จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก 113 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Climate A List  โดยทุกปี กว่า 1,000 บริษัททั่วโลกสมัครเข้าร่วมการจัดอันดับดังกล่าว

ในภาพ นางลาวัลย์ พรสกุลศักดิ์ (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อมจาก ปตท.สผ. รับรางวัลจาก Ms. Stephanie Campbell (ซ้าย) Director ในฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์กร CDP

- Advertisement -