ซีอีโอ ปตท.สผ. รับอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน จากฝรั่งเศส [PR]

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เข้ารับอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ (La Légion d’Honneur) ชั้นอัศวิน (Chevalier) จาก มร.ฌัก ลาปูฌ (Jacques Lapouge) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จากการนำความเชี่ยวชาญของฝรั่งเศสมาใช้ในการสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย และมีส่วนช่วยสานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และกระชับสายสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส พิธีมอบอิสริยาภรณ์ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

- Advertisement -