เปิดตัวแบรนด์ใหม่ CBT Thailand “ท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวิถีชุมชน” [PR]

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบรางวัลชนะเลิศออกแบบตราสัญลักษณ์ให้แก่นายนิธิพันธ์ ศิริรักษ์อธิกุล นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมเปิดตัวแบรนด์ CBT Thailand (Internal Launch Event) และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวิถีชุมชน” กับรูปแบบดอกบานไม่รู้โรย สื่อความหมายการรวมตัวของชุมชน ภาคี และนักท่องเที่ยว   ตอกย้ำสู่การเป็นตราการันตีที่น่าเชื่อถือ

คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ได้ดำเนินโครงการวางแผนการสื่อสารแบรนด์ CBT Thailand เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมองเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน และภูมิใจในตัวแบรนด์ที่ผู้แทนหน่วยงาน  ทุกภาคส่วนทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและที่สำคัญที่สุดคือ ภาคประชาชน ทั้ง 23 หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจมาโดยตลอด

- Advertisement -

ต่อจากนี้ ทั้ง 24 หน่วยงานในคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ CBT Thailand เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เพราะผลลัพธ์ของการพัฒนาถือเป็นความสำเร็จของชุมชนและประเทศไทย และถือเป็นก้าวใหม่ที่ CBT Thailand จะสร้างตัวตนที่ชัดเจน ในฐานะผู้การันตี “ประสบการณ์ที่มีมาตรฐานในการท่องเที่ยววิถีชุมชน” เพื่อเป็นการรับรองชุมชนต่างๆ ที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการ CBT Thailand ให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่จะคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

ยิ่งไปกว่านั้น CBT Thailand ยังเห็นคุณค่าและความสำคัญในการพัฒนาตัวเองของชุมชน จึงต่อยอดเป็นรางวัล CBT Thailand Star awards ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายปีนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนทุกความมุ่งมั่นและพยายามในการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งของทุกชุมชน จนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กล่าวว่า “กิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในของแบรนด์ CBT Thailand ในวันนี้ นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญ ที่พวกเราได้มารับรู้แนวทางการพัฒนาภายใต้แบรนด์ CBT Thailand ร่วมกัน ภาคภูมิใจร่วมกัน สมัครสมานสามัคคี ทำงานเป็นทีมและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ขอเน้นย้ำว่า CBT Thailand คือ ตราสัญลักษณ์ที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการผลักดัน รักษาและต่อยอด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในการท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับตราสัญลักษณ์ CBT Thailand นี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกบานไม่รู้โรย อันเกิดจากรอยแต้มที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชน ภาคีเครือข่าย และนักท่องเที่ยว รวมกันเป็นดอกบานไม่รู้โรย ที่เป็นตัวแทนของความสุขและความยั่งยืนของชุมชนมอบให้กับนักท่องเที่ยว ออกแบบโดย นายนิธิพันธ์ ศิริรักษ์อธิกุล นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดตราสัญลักษณ์ การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดได้ที่ นิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10:00-19:00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน