N Health โชว์นวัตกรรม HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล ชูระบบ AGV’s เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน [PR]

N Health โชว์นวัตกรรม HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล ชูระบบ AGV’s เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หลังทดลองระบบพบประสิทธิภาพการทำงานเยี่ยม มีความปลอดภัยครั้งแรกในงาน “เฮลท์แคร์ เรียนรู้ สู้โรค 2019”

- Advertisement -

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ร่วมสนับสนุนงาน “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019” งานแฟร์สุขภาพ “เฮลท์แคร์ 2019” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นงานที่รวมพันธมิตรสุขภาพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งหวังให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพและรู้เท่าทันโรคในมิติต่างๆ อย่างครบวงจร โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ณ Hall5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัทในเครือ BDMS ได้นำกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล ได้แก่ บ. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) (ANB), บ. สหแพทย์เภสัช (Medipharma), บ. เซฟดรัก เซ็นเตอร์ (Save Drug) และ บ. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ร่วมออกร้านในงานแฟร์สุขภาพ “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019” ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ณ Hall 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้นำสินค้าด้านสุขภาพของบ.ในเครือมาจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาการใช้ยา พร้อมนำนวัตกรรม HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล มาร่วมโชว์ภายในงาน

นายวิฑูรย์ อุทัยกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางไกล N Health ตัวแทนจำหน่าย HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล กล่าวว่า จุดเด่นของ HAPYBOT คือ การนำระบบขนส่งอัตโนมัติ Automatic Guided Vehicles (AGV’s) มาช่วยทำงานซ้ำๆ ภายในโรงพยาบาล ซึ่งสิ่งที่ HAPYBOT มีความแตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไป คือ สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีลักษณะพิเศษได้ สามารถเลือกเส้นทางเดินที่ดีที่สุด หรือหาเส้นทางสำรองอัตโนมัติ รวมไปถึงการติดตามงานที่มีสถานการณ์แตกต่างกันไป

ทั้งนี้จากการทดลองใช้หุ่นยนต์ดังกล่าวภายในรพ.กรุงเทพ ซ. ศูนย์วิจัย พบว่า มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่คิดเป็นอัตราส่วน 0% ขณะที่รูปร่างหน้าตาของตัวหุ่นยนต์ยังเป็นมิตร มีเซ็นเซอร์มากมายรอบตัว เพื่อวัดระยะทางแบบทันที ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ภายในตัว จึงทำให้มีหน่วยการประมวลผลความเร็วสูง สามารถทำงานได้ตลอดเวลา มีความโดเด่นในด้านของความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สามารถสั่งงานได้สะดวก ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน ปัจจุบันจากการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ละวันที่มีมากกว่า 1,000 รายการ ประกอบด้วย ตัวอย่างทางพยาธิวิทยา เลือด เนื้อเยื้อ ของเหลวที่ต้องส่งตรวจ ยา และเอกสาร ที่ต้องขนส่งโดยบุคลากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ ทำให้การขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก ขณะเดียวกันบุคลากรกลุ่มดังกล่าวยังต้องรับความเสี่ยงจากการสัมผัสหรือติดเชื้อจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จัดส่ง ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว HAPYBOT จึงตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจโรงพยาบาลที่ต้องการลดความสิ้นเปลืองในด้านของบุคลากร และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อขณะที่บุคลากรกำลังปฏิบัติงาน