N Health โชว์นวัตกรรม HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล ชูระบบ AGV’s เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน [PR]

N Health โชว์นวัตกรรม HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล ชูระบบ AGV’s เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หลังทดลองระบบพบประสิทธิภาพการทำงานเยี่ยม มีความปลอดภัยครั้งแรกในงาน “เฮลท์แคร์ เรียนรู้ สู้โรค 2019”

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ร่วมสนับสนุนงาน “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019” งานแฟร์สุขภาพ “เฮลท์แคร์ 2019” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นงานที่รวมพันธมิตรสุขภาพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งหวังให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพและรู้เท่าทันโรคในมิติต่างๆ อย่างครบวงจร โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ณ Hall5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

- Advertisement -

บริษัทในเครือ BDMS ได้นำกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล ได้แก่ บ. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) (ANB), บ. สหแพทย์เภสัช (Medipharma), บ. เซฟดรัก เซ็นเตอร์ (Save Drug) และ บ. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ร่วมออกร้านในงานแฟร์สุขภาพ “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019” ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ณ Hall 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้นำสินค้าด้านสุขภาพของบ.ในเครือมาจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาการใช้ยา พร้อมนำนวัตกรรม HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล มาร่วมโชว์ภายในงาน

นายวิฑูรย์ อุทัยกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางไกล N Health ตัวแทนจำหน่าย HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล กล่าวว่า จุดเด่นของ HAPYBOT คือ การนำระบบขนส่งอัตโนมัติ Automatic Guided Vehicles (AGV’s) มาช่วยทำงานซ้ำๆ ภายในโรงพยาบาล ซึ่งสิ่งที่ HAPYBOT มีความแตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไป คือ สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีลักษณะพิเศษได้ สามารถเลือกเส้นทางเดินที่ดีที่สุด หรือหาเส้นทางสำรองอัตโนมัติ รวมไปถึงการติดตามงานที่มีสถานการณ์แตกต่างกันไป

ทั้งนี้จากการทดลองใช้หุ่นยนต์ดังกล่าวภายในรพ.กรุงเทพ ซ. ศูนย์วิจัย พบว่า มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่คิดเป็นอัตราส่วน 0% ขณะที่รูปร่างหน้าตาของตัวหุ่นยนต์ยังเป็นมิตร มีเซ็นเซอร์มากมายรอบตัว เพื่อวัดระยะทางแบบทันที ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ภายในตัว จึงทำให้มีหน่วยการประมวลผลความเร็วสูง สามารถทำงานได้ตลอดเวลา มีความโดเด่นในด้านของความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สามารถสั่งงานได้สะดวก ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน ปัจจุบันจากการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ละวันที่มีมากกว่า 1,000 รายการ ประกอบด้วย ตัวอย่างทางพยาธิวิทยา เลือด เนื้อเยื้อ ของเหลวที่ต้องส่งตรวจ ยา และเอกสาร ที่ต้องขนส่งโดยบุคลากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ ทำให้การขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก ขณะเดียวกันบุคลากรกลุ่มดังกล่าวยังต้องรับความเสี่ยงจากการสัมผัสหรือติดเชื้อจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จัดส่ง ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว HAPYBOT จึงตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจโรงพยาบาลที่ต้องการลดความสิ้นเปลืองในด้านของบุคลากร และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อขณะที่บุคลากรกำลังปฏิบัติงาน