Tag: N Health

N Health มีบริการตรวจวินิจฉัยโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือ ชิคุนกุนยา และตรวจหาจากภูมิคุ้มกันด้วยวิธี Immunochromatography [PR]

ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศมีฝนตกในหลายพื้นที่ อาจนำพาโรคอย่าง ไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ชิคุนกุนยา มาด้วย เนื่องจากเป็นโรคที่มียุงลายสวน และยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค มีอาการที่สำคัญคือมีไข้สูง ร่วมกับมีอาการปวดตามข้อต่างๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้าสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ชิคุนกุนยา ทางห้องปฏิบัติการนั้น มีทั้งการตรวจเพื่อค้นหาเชื้อไวรัสด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ (RT-PCR) และวิธีการเพาะเชื้อจุลินทรีย์เพื่อแยกไวรัสออกจากเลือด (Immunochromatography) ซึ่งจะมีภูมิคุ้มกัน (Chikungunya IgM...

นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ถังทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยา” [PR]

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health ผู้เชี่ยวชาญในงานบริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล  และให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลครบวงจร ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในท้องตลาดมาพัฒนาเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงของผู้ใช้ในปัจจุบัน โดยใช้องค์ความรู้สาขาต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งข้อกำหนดตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล เช่น Joint Commission International (JCI) Accreditation ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค นำมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นหลัก“ผลิตภัณฑ์ถังทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยา” จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ลดความเสี่ยงจากเชื่อที่อาจจะนำไปสู่การติดเชื้อและระบาดได้...

N Health ให้บริการตรวจคัดกรองภูมิคุ้มกันวินิจฉัยโรค COVID-19 แบบรวดเร็ว (Rapid Test) [PR]

บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ให้บริการตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบรวดเร็ว (Rapid Test) ในราคาแพ็คเกจเริ่มต้น 800 บาท โดยชุดตรวจดังกล่าวได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องโทรนัดล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการ N Health อาคาร SV3...

N Health แนะนำบริการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต เสริมสร้างความมั่นใจแก่โรงพยาบาล [PR]

ภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ที่กำลังขยายวงกว้างนั้น ส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่ง N Health นำเสนอหุ่นยนต์ปราศจากเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต  สำหรับห้องผ่าตัด ,ห้องพักผู้ป่วย หรือ บริเวณหอผู้ป่วย  เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค อีกทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลคุณกิ่งกาญจน์ เพชรศรี ผู้อำนวยการฝ่ายงานปราศจากเชื้อและงานบริหารผ้า บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N...

‘เฮลท์ตี้บอท’ หุ่นยนต์ขนส่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ [PR]

ในสภาวะที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด อย่างเช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ วิธีหนึ่งที่ช่วยลดการติดเชื้อได้คือการเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย การเลือกใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องระบบการขนส่งในโรงพยาบาล เป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดความเลี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการสัมผัสหรือติดเชื้อได้นายวิฑูรย์ อุทัยกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางไกล บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ เอ็นเฮลท์ ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางด้านการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล เปิดเผยว่า หุ่นยนต์เฮลท์ตี้บอท หุ่นยนต์บริการด้านการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล สามารถช่วยอำนวยความสะดวกกับบุคลากรทางการแพทย์ในการทำหน้าที่ส่งยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงได้“เฮลท์ตี้บอท...

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจังหวัดระยอง [PR]

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) เปิดเผยว่า N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ครอบคลุมการให้บริการมากกว่า 50 สาขา ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ สาขาจังหวัดระยอง เพื่อรองรับกับการขยายตัวของโรงพยาบาลต่างๆตามโครงการสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่ภาครัฐมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งลงทุนหลักของประเทศ...

N Health โชว์นวัตกรรม HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล ชูระบบ AGV’s เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน [PR]

N Health โชว์นวัตกรรม HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล ชูระบบ AGV's เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หลังทดลองระบบพบประสิทธิภาพการทำงานเยี่ยม มีความปลอดภัยครั้งแรกในงาน “เฮลท์แคร์ เรียนรู้ สู้โรค 2019”บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ร่วมสนับสนุนงาน “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019” งานแฟร์สุขภาพ “เฮลท์แคร์ 2019” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นงานที่รวมพันธมิตรสุขภาพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งหวังให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพและรู้เท่าทันโรคในมิติต่างๆ อย่างครบวงจร โดยจะจัดขึ้นในวันที่...

N Health เปิดตัวระบบ E-Sourcing ในอุตสาหกรรมสุขภาพ [PR]

คุณวิภาพร เจริญวัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล เปิดเผยว่า บริษัทได้นำร่องพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ (E-Sourcing) พร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาโซลูชั่นอื่น ๆ เป็นแพลตฟอร์ม Digital Procurement และเตรียมเปิดเว็บไซต์การบริการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านซัพพลายเชนทั้งระบบสำหรับ N...
- Advertorial -