Tag: N Health

N Health ส่งหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะร่วมภารกิจโควิด-19 รักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง บรรเทาและตัดวงจรสู่การเจ็บป่วยรุนแรง ที่ รพ.สนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) [PR]

เอ็นเฮลท์ (N Health) ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ส่งหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉิริยะ จำนวน 5 ตัว สนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โรงพยาบาลสนามขนาด 100 เตียง รักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลืองนายวิฑูรย์ อุทัยกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางไกล บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด หรือ...

N Health แนะประชาชนตรวจความเสี่ยงด้านสุขภาพจากสารมลพิษ PAHs ที่มากับฝุ่น PM2.5 เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการดูแลสุขภาพได้ [PR]

ปัจจุบันคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่เริ่มกลับมาวิกฤติอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดที่มีการเกิดไฟป่าด้วย และมักจะพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินมาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ นอกจากประเด็นเรื่องค่าฝุ่นที่สูงเกินมาตรฐานแล้ว สิ่งที่พึงระวังคือการปนเปื้อนของสารมลพิษที่เกาะอยู่กับเม็ดฝุ่นนั้น เช่น โลหะหนัก และสารก่อมะเร็งอย่างโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) หรือเรียกสั้นๆ ว่า PAHs ซึ่งมีปริมาณสูงมากในอนุภาคฝุ่นดร.ภูวดล ธรรมราษฎร์ ผู้จัดการอาวุโส ห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ระบุว่า เราอาจได้รับ PAHs...

N Health ปรับปรุงแล็บตรวจเชื้อโควิด-19 รองรับโรงพยาบาลทั่วประเทศ [PR]

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล พัฒนาห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลาร์ ให้สามารถตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโควิด-19 ได้สูงสุด 3,000 ตัวอย่างต่อวัน เพื่อสนับสนุนการตรวจกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑล 2,000 ตัวอย่าง และ ภูมิภาค 1,000 ตัวอย่าง และห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลาร์ทั้ง 9...

N Health ประกาศพันธมิตร GE Healthcare เปิดตัวโครงการ Zero Downtime ยกระดับบริการด้านการรักษาในประเทศไทย [PR]

N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล และ GE Healthcare ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านวิศวกรทางการแพทย์ โครงการ “Zero Downtime” การอบรมด้านทักษะและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) เปิดเผยว่าโครงการ “Zero Downtime ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ ให้มีความสามารถในการบำรุงรักษาป้องกันเครื่องมือแพทย์ขั้นพื้นฐานและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีลดระยะเวลาการซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักทั้งนี้อุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขในปี 2564 ยังคงมีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากประเทศไทยสามารถรับมือจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยเทรนด์ของผู้บริโภคจะหันไปใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามา ที่จะมีการคัดกรองและการจัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health...

N Health มีบริการตรวจวินิจฉัยโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือ ชิคุนกุนยา และตรวจหาจากภูมิคุ้มกันด้วยวิธี Immunochromatography [PR]

ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศมีฝนตกในหลายพื้นที่ อาจนำพาโรคอย่าง ไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ชิคุนกุนยา มาด้วย เนื่องจากเป็นโรคที่มียุงลายสวน และยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค มีอาการที่สำคัญคือมีไข้สูง ร่วมกับมีอาการปวดตามข้อต่างๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้าสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ชิคุนกุนยา ทางห้องปฏิบัติการนั้น มีทั้งการตรวจเพื่อค้นหาเชื้อไวรัสด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ (RT-PCR) และวิธีการเพาะเชื้อจุลินทรีย์เพื่อแยกไวรัสออกจากเลือด (Immunochromatography) ซึ่งจะมีภูมิคุ้มกัน (Chikungunya IgM...

นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ถังทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยา” [PR]

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health ผู้เชี่ยวชาญในงานบริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล  และให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลครบวงจร ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในท้องตลาดมาพัฒนาเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงของผู้ใช้ในปัจจุบัน โดยใช้องค์ความรู้สาขาต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งข้อกำหนดตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล เช่น Joint Commission International (JCI) Accreditation ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค นำมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นหลัก“ผลิตภัณฑ์ถังทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยา” จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ลดความเสี่ยงจากเชื่อที่อาจจะนำไปสู่การติดเชื้อและระบาดได้...

N Health ให้บริการตรวจคัดกรองภูมิคุ้มกันวินิจฉัยโรค COVID-19 แบบรวดเร็ว (Rapid Test) [PR]

บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ให้บริการตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบรวดเร็ว (Rapid Test) ในราคาแพ็คเกจเริ่มต้น 800 บาท โดยชุดตรวจดังกล่าวได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องโทรนัดล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการ N Health อาคาร SV3...

N Health แนะนำบริการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต เสริมสร้างความมั่นใจแก่โรงพยาบาล [PR]

ภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ที่กำลังขยายวงกว้างนั้น ส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่ง N Health นำเสนอหุ่นยนต์ปราศจากเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต  สำหรับห้องผ่าตัด ,ห้องพักผู้ป่วย หรือ บริเวณหอผู้ป่วย  เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค อีกทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลคุณกิ่งกาญจน์ เพชรศรี ผู้อำนวยการฝ่ายงานปราศจากเชื้อและงานบริหารผ้า บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N...
- Advertorial -