N Health ปรับปรุงแล็บตรวจเชื้อโควิด-19 รองรับโรงพยาบาลทั่วประเทศ [PR]

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล พัฒนาห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลาร์ ให้สามารถตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโควิด-19 ได้สูงสุด 3,000 ตัวอย่างต่อวัน เพื่อสนับสนุนการตรวจกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑล 2,000 ตัวอย่าง และ ภูมิภาค 1,000 ตัวอย่าง และห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลาร์ทั้ง 9 แห่งของ N Health ได้รับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-COV-2) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisement -

รายชื่อ ห้องแล็บที่ได้รับการปรับปรุงและรองรับการตรวจเชื้อโควิด-19 แบ่งเป็น9 แห่ง ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการบริษัทไบโอโมเลกุลาร์ แลบอราทอรี่ส์ สาขากรุงเทพ

2. ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2

3. ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ สาขา โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

4. ห้องปฏิบัติการบริษัทไบโอโมเลกุลาร์ แลบอราทอรี่ส์ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

5. ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกการแพทย์ สาขาระยอง

6. ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกการแพทย์ สาขาพัทยา

7. ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกการแพทย์ สาขาหาดใหญ่

8. ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

9. ห้องปฏิบัติการเอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่

นายวรเทพ คลังเกษม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) เปิดเผยว่า หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ บริษัทได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลาร์จำนวน 9 สาขา ให้สามารถตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโควิด-19 ได้เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนกับโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่ต้องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อกว่า 30,000 ตัวอย่างต่อวัน

“แม้สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายวันจะอยู่ในระดับทรงตัว แต่ยังพบจำนวนที่เพิ่มมาจากการคัดกรองเชิงรุกเป็นจำนวนมาก โดย N Health เป็นห้องปฏิบัติการเอกชนที่มีศักยภาพในการรองรับความต้องการในการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อได้สูงสุด 3,000 ตัวอย่างต่อวัน ในกรุงเทพ 2,000 ตัวอย่าง และในภูมิภาค 1,000 ตัวอย่างต่อวัน”

สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโควิด-19 หลักๆ มี 3 วิธี คือ แบบที่ 1 การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี RT-PCR แบบที่ 2 การตรวจภูมิคุ้มกัน (IgM/IgG) ด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid Test) และ แบบที่ 3 การตรวจหาแอนติเจนเชื้อไวรัส (Antigen) ซึ่งโรงพยาบาลจะนำสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 มายังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลาร์ และทำการตรวจวิเคราะห์จากสิ่งส่งตรวจ ด้วยชุดน้ำยาและวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในสากล ก่อนจะรายงานผลการตรวจภายใน 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บริษัทฯยังสนับสนุนส่วนอื่นๆ ทั้งดูแลรักษา ซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการปราศจากเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงพยาบาลเพื่อให้มีความพร้อมต่อการรักษา ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

หากมีข้อสงสัยการให้บริการทางห้องปฏิบัติการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 762 4000 หรือ Line Official Account: @Nhealth สำหรับผู้ที่สนใจจองเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สอบถามได้ที่ BDMS Call Center โทร. 1719