ลุ้นโชคทองมหามงคลกับน้ำมันบางจาก [PR]

ลุ้นโชค…ทองมหามงคล กับ น้ำมันบางจาก เพียงเติมน้ำมันบางจากครบทุก 700 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ (พิเศษ! สมาชิกบัตรบางจาก และบัตรเกษตรสุขใจ รับสิทธิ์คูปอง 2 ใบ) รวมโชคทองกว่า 1,000 รางวัล มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ตั้งแต่ 15 พ.ค. 62 – 15 ส.ค. 62 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศ

- Advertisement -

เงื่อนไขรายการ

 1. เติมน้ำมันบางจากทุกผลิตภัณฑ์ครบทุก 700 บาท รับคูปอง 1 ใบ (สมาชิกบัตรบางจาก และบัตรเกษตรสุขใจ รับสิทธิ์ 2 ใบ)
 2. เขียนรายละเอียดในคูปองให้ครบถ้วน หย่อนกล่องชิงโชค
 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. พนักงานและครอบครัวของบริษัท บางจากฯ บริษัทในกลุ่ม ผู้ประกอบการ สถานีบริการน้ำมันบางจาก เจ้าหน้าที่ตลาด และพนักงานบริการหน้าลานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 5. บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผ่านเวปไซต์บางจากเพื่อให้ผู้โชคดีติดต่อขอรับรางวัล ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดดังกล่าวถือว่าเป็นโมฆะ
 6. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

รายละเอียดของรางวัล**

รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่ง 1 บาท มูลค่า 21,961.22 บาท จำนวน 15 รางวัล

รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,278.98 บาท จำนวน 990 รางวัล

ระยะเวลา    เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 62  – 15 ส.ค. 62 (จับรางวัลทุกเดือนรวม 3 ครั้ง)

ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศ

รายละเอียดการจับรางวัล

จับรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 335 รางวัล/ครั้ง รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 1,005 รางวัล

ครั้งที่ 1

 • รวบรวมคูปอง ที่ส่งตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ค. 62 – 15 มิ.ย. 62
 • จับรางวัล วันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 10:00 – 12:00 น.
 • ประกาศผล วันที่ 15 ก.ค. 62
 • แจกทองคำหนัก 1 บาท 5 รางวัล และสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 330 รางวัล

ครั้งที่ 2

 • รวบรวมคูปอง ที่ส่งตั้งแต่ วันที่ 16 มิ.ย. 62 – 15 ก.ค. 62
 • จับรางวัล วันที่ 7 ส.ค. 62 เวลา 10:00 – 12:00 น.
 • ประกาศผล วันที่ 14 ส.ค. 62
 • แจกทองคำหนัก 1 บาท 5 รางวัล และสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 330 รางวัล

ครั้งที่ 3

 • รวบรวมคูปอง ที่ส่งตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ค. 62 – 15 ส.ค. 62
 • จับรางวัล วันที่ 6 ก.ย. 62 เวลา 10:00 – 12:00 น.
 • ประกาศผล วันที่ 13 ก.ย. 62
 • แจกทองคำหนัก 1 บาท 5 รางวัล และสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 330 รางวัล

สถานที่จับรางวัล  : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องปันสุข 2 ชั้น 8

ประกาศผลที่เว็บไซต์ :  www.bangchakmarketplace.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : Call Center บางจากฯ โทร 1651 กด 3 หรือ Call Center ธ.ก.ส. โทร 02555 0555

**มูลค่าทอง ณ วันที่ 21 มี.ค. 62