เงินติดล้อรับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมด้านสร้างความผูกพันองค์กร สะท้อนวัฒนธรรมการทำงานที่แข็งแกร่ง [PR]

เงินติดล้อ รับรางวัล “สถาบันการเงินยอดเยี่ยมด้านการสร้างความผูกพันองค์กร” (Excellence in Employee Engagement) จากงานประกาศรางวัลซึ่งจัดโดยนิตยสาร Retail Banker และรางวัล “ยอดเยี่ยมด้านการสร้างความผูกพันของพนักงานโดยใช้เทคโลยีดิจิทัล” (Best Digital Employee Engagement Initiative) จาก นิตยสาร The Asian Banker

- Advertisement -

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวว่า “วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นกลไกหล่อหลอมให้คนเงินติดล้อคิดแบบเดียวกัน เห็นคุณค่าในสิ่งเดียวกัน และร่วมเป็นกลไกสำคัญในการส่งมอบโอกาสทางการเงินแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อรองรับการเติบโตระยะยาวที่ยั่งยืนของบริษัท จึงเป็นที่มาของการประกาศค่านิยมองค์กร (core values) ในปี 2560 ซึ่งขับเคลื่อนผ่านผู้บริหาร culture gangster และ culture heroes ของเรา ผ่านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และการวัดผลเพื่อให้แน่ใจว่า core values ดังกล่าวอยู่ใน DNA พนักงานของเรา”

“สิ่งที่เราทำอาจจะยังเรียกไม่ได้ว่าเป็นความสำเร็จขั้นสูงสุด แต่เป็นการเดินทางที่มีการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก และทำให้ดีขึ้น โดยมีผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนว่า ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร พนักงานของเรามีความพร้อมกล้าทดลองในสิ่งใหม่ ๆ ผนวกกับรางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับถึง 2 รางวัลทำให้เรามั่นใจเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ core values ให้ถูกส่งต่อสู่พนักงานของเรากว่า 5,000 คนทั้งที่สำนักงานใหญ่และ 850 สาขาทั่วประเทศ ” นายปิยะศักดิ์กล่าว