วิธีเช็คหุ้น TIDLOR ได้รับการจัดสรรหรือไม่ – ได้เงินคืนเมื่อไหร่

TIDLOR เงินติดล้อ
หลังจากเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองสิทธิ์ซื้อหุ้น IPO ของ “เงินติดล้อ” (TIDLOR) ผ่านธนาคารกรุงศรีและธนาคารกสิกรไทย ไปเมื่อวันที่ 22-26 เมษายน โดยกำหนดขั้นต่ำคนละ 1,000 หุ้น วันนี้ (28 เมษายน 2564) จะเป็นวันที่นักลงทุนรายย่อยเช็คว่าได้รับการสุ่มเลือกให้ได้สิทธิ์ซื้อหุ้นตามที่จองไปหรือไม่ โดยมีวิธีการดังนี้

- Advertisement -

วิธีเช็ค ได้หุ้น TIDLOR ไหม

เข้าไปที่เว็บไซต์ของ SETTRADE.com ที่หน้า

https://wwwa2.settrade.com/brokerpage/IPO/automatedRandom/TIDLOR/viewrandom.jsp

ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 เมาษยน เป็นต้นไป

เลือกกรอก “เลขที่ใบจอง” หรือ “เลขที่บัตรประชาชน”

สำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามที่สุ่ม รอรับเงินคืนผ่านธนาคารในวันที่ 7 พฤษภาคมเป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น หุ้นจะเข้าในพอร์ตก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ TIDLOR เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก