HomeSponsoredTOT ครบรอบ 65 ปี จัดงานใหญ่ ย้ำจุดยืนองค์กรดิจิทัล เดินหน้าปฏิรูปนวัตกรรมโทรคมนาคมให้ลูกค้า

TOT ครบรอบ 65 ปี จัดงานใหญ่ ย้ำจุดยืนองค์กรดิจิทัล เดินหน้าปฏิรูปนวัตกรรมโทรคมนาคมให้ลูกค้า

แชร์ :

ทีโอที ได้จัดงานครบรอบวันสถาปนาองค์กร ที่สำนักงานใหญ่ทีโอที แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้บริหารและพนักงานทีโอที เข้าร่วมกิจกรรมเดินออกกำลังกาย “สานสัมพันธ์…..สามัคคี ทีโอที” ในช่วงเช้า ก่อนเปิดงานนิทรรศการและพิธีมอบรางวัล ต้อนรับองค์กรพันธมิตรของทีโอทีจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เดินทางมาร่วมยินดี

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที เป็นประธานในพิธีทางศาสนา 

กิจกรรมเดิน สานสัมพันธ์…..สามัคคี ทีโอทีโดยมี น..สมศักด์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรรมการ บมจ. ทีโอที ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

งานนิทรรศการ ถือเป็นไฮไลท์งานวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาในครั้งนี้ ทีโอที ถือโอกาสนี้ในการนำเสนอเรื่อง Digital Transformation หรือการปฏิรูปองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล ซึ่งถือเป็นหัวข้อสำคัญที่ ทีโอที เน้นย้ำ และยึดถือในการมุ่งพัฒนาองค์กร ทั้งการดำเนินงานภายใน รวมถึงการยกระดับการส่งมอบบริการและการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในปัจจุบัน

การเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมของไทยพร้อมผลงานที่ผ่านมาของ ทีโอที ได้ถูกเล่าผ่านนิทรรศการที่ถูกจัดขึ้นอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโครงการสำคัญระดับประเทศที่ ทีโอที ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ ติดตั้งเรียบร้อยและทำการต่อยอดเพิ่มมูลค่าโครงข่ายให้มีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชน จัดเป็นทีมเน็ตอาสาประชารัฐถ่ายทอดการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเศรษฐกิจในชุมชน อีกทั้งยังมีการเสริมพื้นที่การให้บริการอินเทอร์เน็ตให้กว้างขวางขึ้น โดยโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Big Rock) ขยายโครงข่าย Fiber Optic ไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมถึงการขยายความจุอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาล เพื่อรองรับการตรวจรักษาทางไกล (Tele-Medicine) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเท่าเทียมในอนาคต  และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่ง ทีโอที ร่วมสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลด้วยโครงข่ายดิจิทัลในโครงการย่อยต่างๆในโครงการeecเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ เรื่องราวการพัฒนาการให้บริการลูกค้าของทีโอที ได้ถูกนำเสนอในนิทรรศการ อาทิ เว็บไซต์ของ TOT และ แอพลิเคชั่นช่วยอำนวยความสะดวกอย่าง TOT Easy Life ที่ช่วยตอบโจทย์บริการดิจิทัลให้ลูกค้า 24 ชั่วโมง ในการสมัครใช้บริการ ตรวจสอบค่าใช้บริการ ดูโปรโมชั่น ข่าวสาร สิทธิพิเศษ ค้นหาศูนย์บริการ แจ้งปัญหาการใช้งาน โดยติดตั้ง ผ่านทาง Apple store และ Google Play ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นการยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) ที่ ทีโอที เน้นย้ำ

คุณมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที มอบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย  (Wifi) ให้แก่

โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เกียรติรับมอบ

ทีโอที รับมอบรางวัลเว็บไซต์ดีเด่น 3 รางวัล จากงานประกาศรางวัลชั้นนำในปี 2561 อันได้แก่ Government Standard of Excellence จากงาน WEBAWARD 2018 รางวัล Silver Winner จากงาน W’ AWARD 2018 และรางวัล Best Telecommunication Mobile Website จากงาน MOBILEWEBAWARD 2018 ร่วมกับ บริษัท มายรัม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ร่วมพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ www.tot.co.th

คุณมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที

“ในการก้าวเข้าสู่ปีที่  66 ของ ทีโอที ในฐานะองค์กรผู้วางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ  วันนี้เราได้ทรานฟอร์มตัวเองเป็น “องค์กรดิจิทัล” โดยดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (Digital Infrastructure) ขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 5G ซึ่ง ทีโอที จะเป็นผู้ดำเนินการด้าน Infrastructure Sharing เพื่อลดการลงทุนลดการติดตั้งซ้ำซ้อนของประเทศ แลส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม ทำให้ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จาก 5G ในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

ในส่วนของ การให้บริการลูกค้า ทีโอที มีการพัฒนาการให้บริการด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ (Digital Services) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เรามีระบบหลังบ้านที่สามารถติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าส่งผลให้เราสามารถส่งมอบบริการตามโจทย์ของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที”นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที พูดถึงบทบาท ทีโอที ในฐานะองค์กรผู้วางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศและการปฏิรูปการให้บริการลูกค้าไว้อย่างชัดเจน


แชร์ :

You may also like