ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากนิตยสารดิแอสเส็ท คว้า 6 รางวัลยอดเยี่ยม The Asset Triple A Country Awards 2018 [PR]

นายคณิต สีห์ รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นางศิริวรรณ สุรโกมล เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ Senior Vice President ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 นางสาวสุวรรณา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัลเกียรติยศจากนิตยสารดิแอสเส็ท (The Asset) ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2018

- Advertisement -

ดยในครั้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับการประกาศยกย่องใน 6 รางวัลยอดเยี่ยม ประกอบด้วย 1รางวัล Best Cross-Border Financing (Cambodia) สำหรับเงินกู้มูลค่า 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของ Royal Residence Hotels and Resorts Company  2รางวัล Best Corporate Bond (Thailand)สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 77,000 ล้านบาท 3รางวัล Best Corporate Bond (LAO PDR) สำหรับธุรกรรมจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน มูลค่า 13,660.40 ล้านบาท 4รางวัล Best Bond (LAO PDR) สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายพันธบัตรสกุลเงินบาท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ของกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่า 14,000 ล้านบาท 5รางวัล Best follow-on Offering (Thailand) สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล มูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 6รางวัล Best FIG bond (Thailand) สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ​ทั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของธนาคาร