บุกถึงสวน! Win Chain Supply  Management ตัวแทนอาลีบาบา ลงพื้นที่สวนผลไม้ภาคตะวันออก รับซื้อทุเรียนถึงสวน

ทุเรียนไทยยังคงเป็นที่ต้องการและได้รับความนิยมอย่างสูงของตลาดจีน จนทำให้ทางแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างอาลีบาบา กรุ๊ป ส่งบริษัทตัวแทนในการจัดซื้อเพื่อเดินหน้าเจรจากับทางกลุ่มสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกของไทย ในการนำเข้าทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในตลาดประเทศจีนในปีหน้านี้ 

- Advertisement -

โดยอาลีบาบา กรุ๊ป ส่งบริษัท Win Chain Supply  Management ตัวแทนจัดซื้อสินค้าเพื่อนำเข้าจำหน่ายในตลาดประเทศจีน ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก วางแผนสั่งซื้อทุเรียนกับผู้แทนสหกรณ์ 12 แห่งจากจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เน้นสินค้าคุณภาพและต้องผ่านมาตรฐาน GAP ความสุกของทุเรียนต้องอยู่ระดับ 80% คาดจะเริ่มส่งทุเรียนรอบแรกได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562

คุณเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย คุณอัจฉริยา จันทรวงศ์ กงสุลฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมในการประชุมหารือระหว่างบริษัท Win Chain Supply Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดซื้อในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป จากประเทศจีน นำโดย Mr.Ray Zhang ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและทีมงานเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเจรจาการค้ากับสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ 12 แห่งจากจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด เพื่อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและวางแผนส่งทุเรียนไทยไปจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศจีน ภายหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างตัวแทนสหกรณ์กับบริษัท  Win Chain Supply Management ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตัวแทนของอาลีบาบาได้แจ้งความประสงค์ที่จะทำธุรกิจซื้อขายทุเรียนกับสหกรณ์โดยตรง โดยคาดว่าทางกลุ่มสหกรณ์จะรวบรวมผลผลิตในฤดูกาลปีหน้าและส่งทุเรียนให้กับอาลีบาบา กรุ๊ป ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยทางจีนจะทดลองสั่งซื้อรอบแรก 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณ 20 ตัน ซึ่งก่อนการซื้อขายตัวแทนของทั้งสองฝ่ายจะเจรจาในรายละเอียดเรื่องราคา ปริมาณทุเรียนและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้ากันอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ทางอาลีบาบากรุ๊ป ได้แต่งตั้งบริษัท KAF ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการส่งออกผลไม้ไปประเทศจีนและมีโรงคัดคุณภาพตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี เป็นจุดรวบรวมทุเรียนจากสหกรณ์ในภาคตะวันออก และคัดแยกคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่กำหนด และเป็นตัวกลางในการสร้างความน่าเชื่อถือในการควบคุมคุณภาพของทุเรียนที่จะส่งออกไปจำหน่าย รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและไว้วางใจร่วมกันในระยะแรกของการซื้อขายทุเรียนระหว่างสหกรณ์ภาคตะวันออก กับบริษัท Win Chain Supply Management ​​


ซึ่งทุเรียนที่จะส่งไปตลาดประเทศจีนจะต้องมีปริมาณการสุกอยู่ที่ 80% และแบ่งเกรดเป็นระดับ A B C  ดังนี้

ทุเรียน เกรด A ต้องมีขนาด 4 พลู น้ำหนัก 4-6 กก./ลูก

เกรด B ขนาดไม่ถึง 4 พลู แต่ไม่ต่ำกว่า 3 พลู น้ำหนัก 2-6 กก./ลูก

และเกรด C ขนาดไม่ถึง 3 พลู น้ำหนัก 2-6 กก./ลูก

ซึ่งความเห็นจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มองว่า การตกลงทางการค้าร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับอาลีบาบา กรุ๊ปนั้น คาดว่าจะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ​ขณะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็ต้องการเชื่อมโยงให้สหกรณ์ชาวสวนผลไม้ทำธุรกิจส่งออกผลไม้ให้กับทางอาลีบาบา กรุ๊ป เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีบทบาทในการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นและมีตลาดที่ยั่งยืนในอนาคต และส่งผลต่อการยกระดับราคาผลผลิตให้กับสมาชิก

“สิ่งสำคัญคือเกษตรกรควรหันมาให้ความสำคัญในการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ซึ่งสหกรณ์ในภาคตะวันออกส่วนใหญ่จะเน้นส่งเสริมสมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตผลไม้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในฤดูกาลปี 2562 ทุเรียนในภาคตะวันออกจะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20%”