ออมสิน หนุนสตาร์ทอัพต่อเนื่องสร้าง “นักรบทางความคิดพันธุ์ใหม่” เปิดงาน GSB Smart SMEs Smart Startup 2018

  ในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ

  - Advertisement -

  กอปรกับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการมุ่งเน้นที่จะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาส รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และธุรกิจ Startup

  ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจ SMEs และธุรกิจ Startup  จึงเป็นศูนย์กลางทางด้านแหล่งเงินทุนที่ช่วยต่อยอดและผลักดันธุรกิจSME และ Startup ให้เติบโตอย่างมั่นคง และพยายามปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การเป็น“ผู้ประกอบการ 4.0 รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของ Startup ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทยให้แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นธนาคารออมสินจึงเนรมิตงาน“GSB Smart SMEs Smart Startup 2018”ยกทัพนักรบทางความคิดพันธุ์ใหม่ บุกโลกดิจิทัล ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเพลนารี่ฮอลล์ 1-3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยใช้จุดแข็งของ SME และ Startup มาเกื้อหนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อผลักดันให้กลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับให้งานดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของINNOVATION HUB ของประเทศไทย

  โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 6โซนประกอบด้วย

  • โซนที่ 1 Digital Banking – Digithai Life Solution by GSB พื้นที่การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลแบงก์กิ้งแห่งโลกอนาคตของประเทศไทย รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ โดยธนาคารออมสินจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและบริการด้านสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ เพื่อให้กับผู้ประกอบการ SME และ Startupนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตนเองรวมทั้งเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างรวดเร็ว
  • โซนที่ 2 Digital Playground พื้นที่แห่งการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์จากการนำเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงผ่านการใช้งานจริง
  • โซนที่ 3 Smart Digital Park Smart Digital Life พื้นที่แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มพันธมิตรของธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME และ Startup ที่จะมาให้ความรู้และคำปรึกษาในด้านการทำธุรกิจโดยตรง
  • โซนที่ 4 Smart Education พื้นที่แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเข้ามาแสดงผลงาน พร้อมสร้างไอเดียใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ
  • โซนที่ 5 Smart Business พื้นที่แสดงสินค้าของกลุ่มธุรกิจ SME และ Startup ที่ประสบความสำเร็จ
  • โซนที่ 6 Truck Business พื้นที่แสดงของกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านรถทรัคเพื่อนำไปประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น Food Truck รถทรัคสำหรับขายเสื้อผ้า และอื่น ๆ

  เท่านั้นยังไม่พอภายในงาน “GSB Smart SMEs Smart Startup 2018” ยังอัดแน่นไปด้วยความรู้จากการจัดสัมมนาที่ได้ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังของเมืองไทยมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้อย่างเจาะลึกทุกประเด็นตลอด 3 วันเต็ม

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561สร้างแรงบันดาลใจและอัพเดทเทรนด์ความรู้ในเรื่องของ Creative & Design พบกับ คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ จาก Eventpop คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ จากวิถีไทย และคุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ จากSHIPPOP

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ต่อยอดไอเดียดีๆ จากกูรูตัวจริงด้าน Innovation & Technology พบกับ คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ จากบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จาก GRAB

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561เตรียมความพร้อม Digital Marketing เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลพบคุณเด่นพิพัฒน์ ใจตรง จาก AIRPORTELS / คุณธฤษ ตันฑเสถียร จาก My cloud และคุณปริญญา เผือนพิพัฒน์ จาก NGIN

  สำหรับน้อง ๆ เยาวชนและประชาชนทั่วไปยังจัดให้มีการแข่งขัน eSports เกม RoV  สุดยอดเกมมือถือแนว MOBA แห่งปีจาก Garena ไว้ภายในงานด้วย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจได้มีเวทีแสดงความสามารถ รวมทั้งพัฒนาต่อยอดการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย นอจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ Scan QR CODE ครบทุกโซน ลุ้นรับรางวัลใหญ่ อีกทั้งโปรโมชันสินเชื่อ GSB Smart Start-up Smart SMEs ดอกเบี้ยพิเศษสุด 0% นาน 1ปี  พร้อมชมมินิคอนเสริต์จากศิลปินชื่อดัง ได้แก่  กัน ณภัทร- ตู่ ภพธร – ลิปตา ที่มาร่วมสร้างบรรยากาศและสีสันภายในงานให้สนุกคึกครื้นมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นงานเดียวที่รวบรวมศักยภาพการส่งเสริม SMEs และ Startup  ของไทย

  ยุคนี้เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทั่วโลกต่างนำมาเพื่อการแข่งขัน ฉะนั้นผู้ประกอบการไทยต้องเร่งพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะการหยุดนิ่งคือความล้มเหลวทางธุรกิจ อีกทั้งยังต้องใฝ่หาความรู้และต้องใช้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาหรือสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

  งาน “GSB Smart SMEs Smart Startup 2018” ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเพลนารี่ฮอลล์ 1-3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานเดียวที่รวบรวมไอเดียการทำธุรกิจ SMEs และ Startup แห่งโลกดิจิทัลจะช่วยต่อยอดและสร้างโอกาสและแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการไทยได้เป็นอย่างดี