การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแคมเปญ “CREATIVE TOURISM DISTRICT” สร้างแบรนด์ชุมชนใน 6 จังหวัด พัฒนาเส้นทาง “ยิ่งเที่ยวมาก ยิ่งเยอะประสบการณ์” [PR]

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัฒนาโครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ “Creative tourism district: พัฒนาเขตชุมชนใน 6 จังหวัดได้แก่ จันทบุรี ตราด เชียงราย อ่างทอง สิงห์บุรี พังงา และ สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสินค้าการท่องเที่ยวที่เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดรวมถึงชุมชนมีการพัฒนาสินค้า สามารถเสนอแนะแนวทางในการสร้างสรรค์สินค้า บริการและวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ และนำไปสู่การส่งมอบคุณค่าของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย จนนำไปสู่การสร้างแบรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชน ตั้งเป้าเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวสู่ 6 จังหวัดในโครงการโดยเฉลี่ยกว่า 15% บาท

นางสุจิตรา จงชาญสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและตลาดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงโครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 6 จังหวัดครั้งนี้ว่า “กลุ่มเป้าหมายในการออกแบบสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการนั้นได้รับการสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักๆได้แก่ 1. Silver Age หรือกลุ่มผู้สูงอายุและวัยเกษียณ 2. กลุ่ม Gen Y หรือคนรุ่นใหม่ 3 Power Woman หรือกลุ่มผู้หญิงเที่ยวเดี่ยวและกลุ่มเพื่อนสาว และ 4. คือ Family & Kids หรือกลุ่มครอบครัวและเด็กเล็ก โดยได้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆให้ตรงตามความสนใจและความถนัดของแต่ละกลุ่มมากที่สุด รวมไปถึงการตั้งราคาที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล โดย 6ชุมชนที่มารวมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ บ้านแหลมมะขาม จ.ตราด บ้านปางห้า  จ.เชียงราย บ้านทุ่งอ่างทอง จ.อ่างทอง บ้านทองเอน จ.สิงห์บุรี บ้านท่าดินแดง จ.พังงา และ บ้านสวาย จ.สุรินทร์ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของกิจกรรมและสินค้าการท่องเที่ยวตามโครงการ มาจากกระบวนการทำงานอย่างพิถีพิถัน ผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในหลายภาคส่วนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว การสร้างแบรนด์ การตลาด การวิจัย การออกแบบประสบการณ์ลูกค้า  โดยได้มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิทยา พร้อมการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์จากคนในชุมชน การลงเที่ยวจริงและประเมินผลการท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวตัวอย่าง (VOC) การวิเคราะห์ SWOT Analysis และหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างความประทับใจและประสบการณ์อันประเมินค่าไม่ได้ให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป” นางสุจิตรากล่าว

- Advertisement -

และขณะนี้โครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเขตชุมชนใน 6 จังหวัดทั้ง จันทบุรี ตราด เชียงราย อ่างทอง สิงห์บุรี พังงา และ สุรินทร์ ได้ดำเนินการมาอย่างสมบูรณ์ สิ้นสุดเป็นกิจกรรมและการท่องเที่ยวสุดสร้างสรรค์พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแล้ว โดยได้มีการจัดกิจกรรมเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อกลางเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีกิจกรรมน่าสนใจมากมายภายในงาน อาทิ การค้นพบตนเองจาก Gen Board ซึ่งเป็นสิ่งชี้วัดว่าตนเองควรจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหน และควรท่องเที่ยวแบบใด การเสวนาในหัวข้อ “ไปเที่ยวเมืองรองกัน Fun ไม่แพ้เมืองนอก” โดยนายนิธี สีแพร ผอ ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท นายกฤต คุนผลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ เซ็นทรัลพัฒนา นางอังศุมาลิน เทพหัสดิน เจ้าของเพจหาเรื่องเที่ยว และ นางนิธิธาดา สุขะปัณฑะ เจ้าของเพจ Travelkanuman พร้อมการซื้อดีลทริปของโครงการในราคาพิเศษ และอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับรายละเอียดของโครงการ รวมถึงข้อมูลเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละชุมชน สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ www.creativedistrictthailand.com และ Facebook: Creative District Thailand