Home PR News ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดตัว SCB Investment Center แห่งแรกในสถาบันการศึกษา [PR]

ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดตัว SCB Investment Center แห่งแรกในสถาบันการศึกษา [PR]


ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ เปิด SCB Investment Center แห่งใหม่ล่าสุดสาขาที่ 12 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นสร้างให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนแบบครบวงจรแห่งแรกที่เปิดในสถาบันการศึกษา เพื่อบ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงิน และการลงทุน ให้กับกลุ่มนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของศศินทร์

นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวร้าน Sasin Scan N’Go Powered by SCB ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกของเมืองไทยอย่างเป็นทางการ นับเป็นหนึ่งในความคืบหน้าของโครงการ “Sasin School of Management for a Digital World” ภายใต้แนวคิด “FIRST INTO THE FUTURE” ซึ่งทั้งสององค์กรได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการไปเมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันผลักดันให้ศศินทร์เป็นสังคมต้นแบบของสถาบันการศึกษาแถวหน้าของประเทศไทยที่พร้อมรับการเข้ามาของกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีในปัจจุบัน

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของศศินทร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศศินทร์เติบโตไปสู่สังคมไร้เงินสด Cashless Society และสังคมแห่งการเรียนรู้ Action learning Society ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง SCB Investment Center แห่งนี้ รวมถึง Sasin Scan N’Go Powered by SCB ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกของประเทศไทย ถือเป็นห้องทดลอง เป็นห้องปฏิบัติการจริงสำหรับนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า คณาจารย์ และบุคลากรของศศินทร์ ที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านทางการเงิน รวมถึงนวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างทันต่อโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และกว้างขวาง โดยมีทีมงานมืออาชีพของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด การร่วมมือกันในครั้งนี้นำมาซึ่ง Digital Transformation อย่างสมบูรณ์แบบของศศินทร์ โดย Digital Transformation นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องกับศศินทร์ ซึ่งหมายถึงคณาจารย์ ผู้บริหาร นิสิต พนักงาน ตลอดทั้งศิษย์เก่าและเครือข่าย ซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตของเราที่จะได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องใช้เงินสด และได้รับประโยชน์เต็มที่ จาก SCB Investment Center ที่ให้ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนจากทีมมืออาชีพ และได้รับประสบการณ์จริงในเรื่องของสังคมไร้เงินสดจากร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงาน เพื่อสร้างให้ศศินทร์เป็นสังคมต้นแบบของสถาบันการศึกษาแถวหน้าของเมืองไทยที่สามารถฝ่าคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคง”

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมสนับสนุนนโยบายเชิงรุกของศศินทร์ ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ Thailand 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกภาคส่วน จนนำมาสู่ความร่วมมือระหว่างธนาคารและศศินทร์ ในโครงการ “Sasin School of Management for A Digital World” ภายใต้แนวคิด “FIRST INTO THE FUTURE” ซึ่งได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการไปเมื่อต้นปี 2561 และนับจากพิธีลงนามความร่วมมือที่ผ่านมา โครงการความร่วมมือระหว่างศศินทร์และไทยพาณิชย์ได้มีความคืบหน้าออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากมาย อาทิ Sasin Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารตารางเวลาเรียน การลงทะเบียนเรียน Sasin Smart Canteen โรงอาหารอัจฉริยะที่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยโมบายแบงก์กิ้งแอปพลิเคชันในการชำระค่าอาหาร Sasin Virtual Classroom ระบบห้องเรียนอัจฉริยะที่ช่วยให้นิสิตสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้จากที่ต่างๆ ทั่วโลก เป็นต้น และเนื่องจากศศินทร์ถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ การสร้างความรู้และปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่ถูกต้องและครบวงจรให้กับบุคลากรของสถาบันฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไปกับการสร้าง Ecosystem ด้านสังคมไร้เงินสดที่เราทั้งสององค์กรร่วมกันผลักดันมาโดยตลอด ดังนั้น ธนาคารและศศินทร์จึงได้ร่วมกันเปิด SCB Investment Center ศูนย์บริหารความมั่งคั่งแห่งแรกที่เปิดในสถาบันการศึกษา โดยธนาคารมุ่งมั่นให้สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร โดยนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า คณาจารย์ สามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องการลงทุนผ่านเครื่องมืออันทันสมัย และทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่ประจำที่ศูนย์แห่งนี้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย”

ขั้นตอนการใช้บริการ Sasin Scan N’Go Powered by SCB

1. เปิด QR code ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน Sasin สแกนที่ทางเข้าเพื่อยืนยันตัวตน หากไม่มีสามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการ
2. เลือกสินค้าที่ต้องการ
3. นำสินค้ามาวางที่เครื่องรับชำระเงิน เพื่อสแกน
4. เลือกวิธีชำระเงิน (QR code, บัตรเครดิต, AliPay)
5. นำสินค้าใส่ถุงและออกจากร้าน

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม