Tag: Sasin

Sasin Virtual Open House รูปแบบออนไลน์ [PR]

Sasin School of Management ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเรียนที่ Sasin ในปี 2565 ลงทะเบียน https://bit.ly/3lw4m1I ร่วมงาน Sasin Virtual Open House รูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของ Sasin โดยนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และคณาจารย์...

เปิดมิติใหม่แห่งผู้นำยุคดิจิทัล“ศศินทร์” จับมือกับสถาบันท็อปเท็นของโลก ปั้นหลักสูตร “Senior Executive Program (SEP-33)” [PR]

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University) เปิดตัวหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร “Senior Executive Program” หรือ SEP-33 โดย ผศ. ดร. ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ดูแลหลักสูตร รวมสุดยอดวิทยากรจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก อาทิ...

ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดตัว SCB Investment Center แห่งแรกในสถาบันการศึกษา [PR]

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ เปิด SCB Investment Center แห่งใหม่ล่าสุดสาขาที่ 12 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นสร้างให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนแบบครบวงจรแห่งแรกที่เปิดในสถาบันการศึกษา เพื่อบ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงิน และการลงทุน ให้กับกลุ่มนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของศศินทร์นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวร้าน...

เอออน ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศ 12 องค์กร สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 [PR]

จากซ้ายไปขวาดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ คันทรี่ ลีดเดอร์ บริษัท เอออน  ประเทศไทยรศ. ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการ และ พาร์ทเนอร์ บริษัท เอออน ประเทศไทยอออน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ซึ่งให้บริการที่ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยง...

ศศินทร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจอันดับหนึ่งของไทย เปิดตัวหลักสูตรเร่งรัดธุรกิจอี-คอมเมิร์ซแห่งแรก [PR]

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจแห่งศศินทร์ (Sasin Entrepreneurship Center) ร่วมกับ ecommerceIQ เปิดตัวหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนามืออาชีพด้านอี-คอมเมิร์ซให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำโลกดิจิตอลโดยหลักสูตรเร่งรัดผู้นำอี-คอมเมิร์ซ (Leadership Ecommerce Accelerator Program หรือ LEAP)อาจารย์นิกม์ พิศลยบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจแห่งศศินทร์ กล่าวว่า “ในฐานะที่ศศินทร์ เป็นสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจอันดับหนึ่งของไทย จึงมุ่งมั่นที่จะมอบความรู้ที่ทันสมัยและดีที่สุดแก่นักศึกษาของเราเพื่อเสริมสร้างโอกาสความสำเร็จสูงสุด ในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านอี-คอมเมิร์ซ และ เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วจนมีผลกระทบ (disruption) ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ...

5 SME ไทย คว้ารางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่...

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 8 ให้กับ 5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ได้แก่ บริษัท ธัญ ออริซ่า จำกัด , บริษัท...
- Advertorial -