Tag: Sasin Scan N’Go Powered by SCB

ชวนส่อง 4 “Unmanned Store” ร้านค้าไร้พนักงาน จากเทรนด์แรงระดับโลกก่อนขยับมาสู่ผู้บริโภคไทย

 นับวันแนวโน้มทิศทางธุรกิจทั่วโลกหันมาลดการพึ่งพาแรงงานคน มาเริ่มสร้างบริการ Smart Shop มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแนวคิด “The Unmanned Store หรือร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงาน” ที่นำเทคโนโลยีเชื่อมต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งระหว่างโลกออฟไลน์และดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อแบบ “Seamless Experience”นับตั้งแต่ 3 ปีก่อนที่ “Amazon” เจ้าตลาดอีคอมเมิร์ซจากสหรัฐ บุกเบิกโมเดล “Amazon go” ที่ใช้ระบบ AI และ...

ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดตัว SCB Investment Center แห่งแรกในสถาบันการศึกษา [PR]

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ เปิด SCB Investment Center แห่งใหม่ล่าสุดสาขาที่ 12 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นสร้างให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนแบบครบวงจรแห่งแรกที่เปิดในสถาบันการศึกษา เพื่อบ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงิน และการลงทุน ให้กับกลุ่มนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของศศินทร์นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวร้าน...
- Advertorial -