Tag: SCB Investment Center

ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดตัว SCB Investment Center แห่งแรกในสถาบันการศึกษา [PR]

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ เปิด SCB Investment Center แห่งใหม่ล่าสุดสาขาที่ 12 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นสร้างให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนแบบครบวงจรแห่งแรกที่เปิดในสถาบันการศึกษา เพื่อบ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงิน และการลงทุน ให้กับกลุ่มนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของศศินทร์นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวร้าน...

SCB Investment Center ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง ตอบทุกโจทย์นักลงทุนยุคใหม่

ในยุคดิจิตอล เมื่อการทำธุรกรรมหรือการบริหารการเงินต่างๆ เริ่มทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น และการรับข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น หลายๆ คนจึงเริ่มให้ความสำคัญกับการลงทุนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทั้งการลงทุนในกองทุน หุ้น, ประกันชีวิต ,หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่กล้านำเงินเก็บมาลงทุน  อาจเพราะกลัวความเสี่ยง  หรือไม่รู้ว่าจะเรื่มต้นยังไง หรือไม่แน่ใจในความถูกต้องของแหล่งข้อมูล ทำให้เสียโอกาสการลงทุนไปอย่างน่าเสียดาย ธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นถึงการเปิดโอกาสในการลงทุนดังกล่าว  จึงได้จัดตั้ง SCB Investment Center หรือศูนย์บริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร เป็นศูนย์รวมความรู้ทุกเรื่องการลงทุน  เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการในการบริหารสินทรัพย์  โดยผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการคำปรึกษาและแนะนำเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารความมั่งคั่งให้กับสมาชิกวันนี้...
- Advertorial -