HomePR Newsเอไอเอส คว้าอันดับ 1 สุดยอดแบรนด์ทรงพลังบนโลกโซเชียลมีเดีย [PR]

เอไอเอส คว้าอันดับ 1 สุดยอดแบรนด์ทรงพลังบนโลกโซเชียลมีเดีย [PR]

แชร์ :

โซเชียลมีเดียเป็นดิจิทัลแฟลตฟอร์มที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับสารของคนในโลกยุคดิจิทัล จึงทำให้หลากหลายแบรนด์ต่างหันมาให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น และหนึ่งในแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้โซเชียลมีเดียก็คือ เอไอเอส เครือข่ายมือถืออันดับ 1 ของไทย ที่ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในไทย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram ซึ่งเอไอเอสมองว่า แต่ละแพลตฟอร์มมีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะพฤติกรรมในการรับสารของลูกค้านั้น มีการสลับช่องทางการรับสารไปมา ทีมสื่อสารของเอไอเอส จึงไม่เพียงแต่ผลิตคอนเทนท์โดนใจและเหมาะสมกับโซเชียลมีเดียแต่ละช่องทางเท่านั้น แต่ยังวางแผนการสื่อสารแคมเปญด้วยภาษาเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง รับชม พูดคุย และเกิดเป็นไวรัลที่ส่งต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ ได้อย่างแพร่หลาย

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

ส่งผลให้ในปีนี้ เอไอเอส ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สุดยอดแบรนด์ทรงพลังบนโลกโซเชียลมีเดียอันดับ 1 ในกลุ่ม Mobile Operator  จาก Thailand’s Most Social Power Brand 2018 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge และ ไวซ์ไซท์ ผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกโซเชียลเพื่อสำรวจแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดบนโลกโซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถสะท้อนถึง Performance ของเอไอเอส ในการใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าว เป็นการเก็บข้อมูลจาก Performance ของแบรนด์ที่ทำจริงในช่องทาง โซเชียลมีเดียที่มีการวัดผลใน 4 แพลตฟอร์ม คือ Facebook, Youtube, Twitter และ Instagram ใช้การวัดผลจากเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ Fan วัดปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม, Growth วัดประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย, Interaction วัดประสิทธิภาพหรือความสนใจต่อเนื้อหา Share วัดระดับการกระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์บนโซเชียลมีเดีย และ Sentiment วัดความรู้สึกและความนึกคิดที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม