HomeBrand Move !!กระแสความเท่าเทียมทางเพศเป็นเหตุ Nike ประกาศจะเพิ่มค่าแรง 7,000 ตำแหน่ง

กระแสความเท่าเทียมทางเพศเป็นเหตุ Nike ประกาศจะเพิ่มค่าแรง 7,000 ตำแหน่ง

แชร์ :


พนักงานมากกว่า 7,000 คนของ NIKE(ไนกี้) จะได้รับการขึ้นค่าแรงหลังจากมีการตรวจการจ่ายค่าแรงภายในว่าไม่มีความเท่าเทียมของแรงงานหญิง รายงานนี้สั่นคลอนบริษัทและมีผลทำให้ผู้บริหารระดับสูงหลายคนต้องออกจากบริษัทไป

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

Nike เปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าแรงในครั้งนี้ ก็เพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ “พนักงานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและมีอำนาจ” โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลกับพนักงานของไนกี้ 74,000 คนทั่วโลกด้วย 

2 เดือนก่อนหน้านี้ Mark Parker ซีอีโอ Nike ได้ประกาศในการประชุมของว่า Nike จะปรับเปลี่ยนค่าแรงและโปรแกรมเทรนนิ่งการบริหารเพื่อที่จะสะท้อนเป้าหมายของความเท่าเทียมในค่าแรงและความหลากหลายของแรงงาน พร้อมทั้งกล่าวขอโทษที่เขาไม่รับรู้สัญญาณความไม่พอใจก่อนหน้านี้

ความวุ่นวายภายในของไนกี้ เกิดจากการที่พนักงานหญิงบอกว่า พวกเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมในตำแหน่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งระดับสูง ที่มีพื้นที่สำหรับผู้ชายเท่านั้น

ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นเรื่องหายากของโลกธุรกิจในปัจจุบันแต่ก็แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันจากพนักงานสามารถทำให้บริษัทใหญ่ยอมรับและพยายามแก้ไขปัญหาในที่ทำงานอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ Nike ยังประกาศเปลี่ยนวิธีคำนวณโบนัสพนักงานใหม่ โดยก่อนหน้านี้จะคิดคำนวณจากผลประกอบการของบริษัท ผลการทำงานของทีมและรายบุคคล แต่หลังจากนี้จะมาจากผลประกอบการของบริษัทอย่างเดียวเท่านั้น 

ไม่ใช่แค่บริษัทสินค้ากีฬายักษ์ใหญ่อย่างไนกี้เท่านั้น กระแสการเปลี่ยนแปลงเรื่องผลตอบแทนรายได้ของพนักงาน ไม่ว่าจะเพศใด เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบริษัทนับร้อยในสหรัฐอเมริกา เช่น AT&T, Gap, Mastercard, และ Target

Source


แชร์ :

You may also like