HomeBrand Move !!JASPAL (ยัสปาล) ยักษ์แฟชั่นสัญชาติไทย ยื่นไฟลิ่ง ขายหุ้น IPO มุ่งสู่ค้าปลีกแฟชั่นไลฟ์สไตล์ระดับโลก

JASPAL (ยัสปาล) ยักษ์แฟชั่นสัญชาติไทย ยื่นไฟลิ่ง ขายหุ้น IPO มุ่งสู่ค้าปลีกแฟชั่นไลฟ์สไตล์ระดับโลก

แชร์ :

Jaspal

“ยัสปาล” ยักษ์แฟชั่นสัญชาติไทย ผู้ถือสิทธิ์แบรนด์ดัง “CHAPS -Lyn-Superdry” ยื่นไฟลิ่ง ขายหุ้น IPO 156 ล้านหุ้น ก้าวสู่หนึ่งในผู้นำธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับสากล

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

บมจ. ยัสปาล หรือ JPC ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น และสินค้าไลฟ์สไตล์ รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายที่นอน เครื่องนอน ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ทั้งนี้เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 156 ล้านหุ้น คิดสัดส่วนไม่เกิน 26% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด และเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดมทุนก้าวสู่หนึ่งในผู้นำธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับสากล พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกโดยปัจจุบัน แบบคำขออนุญาตและร่างหนังสือชี้ชวนอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

“ยัสปาล” ถือเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหาและจัดจำหน่ายเสื้อผ้า สินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น) สัญชาติไทยมีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมายาวนานกว่า 70 ปี  ภายใต้แบรนด์ที่เป็นเจ้าของ และแบรนด์ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายกว่า 19 แบรนด์ อาทิ  Jaspal,  Misty Mynx, CC Double O, CPS CHAPS , Lyn, Lyn Around, Fred Perry, Diesel, Superdry ฯลฯ มากกว่า 113,000 รายการครอบคลุมตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางและแว่นตา

 

CPS CHAPS

 

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิต จัดหาและจำหน่ายที่นอนและเครื่องนอน ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ Inhouse Brand และ Import Brand รวม 6 แบรนด์ มีสินค้ามากกว่า 21,500 รายการ อาทิแบรนด์ SANTAS, SANTAS Home, Stevens, Sealy, Tempur, และ Ethan Allen

ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจสินค้าแฟชั่นของภูมิภาคอาเซียน และเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าเฉพาะอย่างของประเทศไทย (อ้างอิงข้อมูลรายงานภาวะอุตสาหกรรมของ Euromonitor International) โดยมีช่องทางสาขาและจุดจำหน่ายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รวมทั้งสิ้น 462 สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และแพลตฟอร์มต่างๆ

คุณจรัญ สิงห์สัจจเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายและสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำและให้ทุกคนทั่วโลกเข้าถึงได้ เพื่อก้าวสู่หนึ่งในผู้นำธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับสากลที่นำความสุขที่ยิ่งใหญ่มาสู่ผู้คนนับล้านทั่วโลก สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นระดับโลก”

 

คุณจรัญ สิงห์สัจจเทศ

คุณจรัญ สิงห์สัจจเทศ


แชร์ :

You may also like