HomePR Newsพาณิชย์จับมือท่องเที่ยวผุดโครงการ Buy With Confidence สร้างความเชื่อมั่นซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทยที่มีคุณภาพ [PR]

พาณิชย์จับมือท่องเที่ยวผุดโครงการ Buy With Confidence สร้างความเชื่อมั่นซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทยที่มีคุณภาพ [PR]

แชร์ :

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับพันธมิตร นำร่องดึงร้านค้าและบริษัทชั้นนำ ร่วมโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy With Confidence) มอบตราสัญลักษณ์การันตี หวังสร้างมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับ เพิ่มความเชื่อมั่นลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ

Santos Or Jaune

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่ ๓ รองจาก รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ตามลำดับ สร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึง ๔.๓๕ แสนล้านบาท และมีมูลค่าการซื้อขายในประเทศเป็นเงิน ๕.๓๓ แสนล้านบาท ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมูลค่าเกือบหนึ่งล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๓ ของ GDP โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกลุ่มผู้ซื้อสำคัญ ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ ๓๕.๓๘ ล้านคน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยมากที่สุด คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งมีจำนวนราว ๑๐ ล้านคน ถือเป็นผู้บริโภคหลักสำคัญสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบัน

“กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้จัดทำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านใบรับรองคุณภาพจาก GIT โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยคาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการรับรองคุณภาพไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ รวมทั้งคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากการซื้อสินค้าประเภท Cash and Carry รวมถึงเพิ่มยอดขายในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกราว ๑ หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๓๐” นายสนธิรัตน์ กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำ “สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของ GIT ถือว่าเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของรัฐฯ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลก ซึ่งสถาบันมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบผ่านเครื่องมืออันทันสมัย จึงเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ได้รับใบรับรองจาก GIT เป็นสินค้าที่เชื่อถือได้ และ มีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยสถาบัน ได้คัดเลือกร้านค้าและบริษัทที่ประกอบกิจการอัญมณีเครื่องประดับ และร้านค้าทอง ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ ซึ่งสมาชิกจะได้รับใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจากสถาบัน และ ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จาก GIT อีกมากมาย ทั้งนี้เบื้องต้นมีร้านค้าและบริษัทแสดงเจตน์จำนงค์เข้าร่วมโครงการนี้เกือบ ๑๔๐ ราย และมีผู้ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเข้ารับประกาศนียบัตรในวันนี้ จำนวน ๖๘ ราย และสถาบันตั้งเป้าหมายให้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๕๐๐ ราย ภายในสิ้นปีนี้ โดยมุ่งเน้นที่กรุงเทพ จันทบุรี และเมืองท่องเที่ยวสำคัญ

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ กล่าวเสริมว่า “สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าและเครื่องประดับมาตรฐาน สามารถซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยการมองหาสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ BWC ที่ติดอยู่หน้าร้านค้า ซึ่งจะมี QR Code ให้สแกน เพื่อดูรายละเอียดของร้านค้าที่ร่วมโครงการกับ GIT หลังจากนั้นให้เลือกซื้อสินค้าที่มีป้าย BWC ติดอยู่ ซึ่งจะมี QR Code ให้สแกน เพื่อดูรายละเอียดในใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจาก GIT และจากนั้นสามารถเรียกดูใบรับรองฉบับจริงจากร้านค้าได้อีกด้วย เหมือนดังชื่อโครงการที่ว่า “ซื้อด้วยความมั่นใจ เรียกดูใบรับรอง GIT เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จำหน่าย และ สามารถซื้อได้อย่างมั่นใจ”

ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ผู้ซื้อสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน ๑๑๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ๑๑๕๕ ตำรวจท่องเที่ยว และ ๑๕๖๙ กรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรของสถาบัน

“เรามีหลักเกณฑ์เคร่งครัดในการคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ ทำให้มั่นใจว่า สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ BWC จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลตรงตามใบรับรองของ GIT และหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น หน่วยงานพันธมิตรของ GIT ก็พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือผู้ซื้ออย่างทันท่วงที” นางดวงกมล กล่าว

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) ได้ที่ http://bwc.git.or.th


แชร์ :

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม