เอปสัน เปิดสัมมนาฟรี 7-8 พ.ย. นี้ ช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น พร้อมชมนวัตกรรมสินค้าเอปสัน [PR]

ร่วมสัมผัสงานแสดงนวัตกรรมแห่งรายละเอียดจากเอปสัน พร้อมร่วมรับฟังงานสัมมนาที่จะช่วยผลักดันแนวคิด การต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น พร้อมชมนวัตกรรมสินค้าเอปสัน

- Advertisement -

พร้อมลงทะเบียนสำรองที่นั่งงาน สัมมนาฟรี !! ได้ที่ goo.gl/1NZEEG   วันที่  7-8 พฤศจิกายน  2560  @Eden Zone@Central World

– วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

13:00 – 15:00 น.

สัมมนาหัวข้อ “ขยายขีดความสามารถสู่ Smart Factory รองรับ Thailand 4.0”

โดย คุณชัยรัตน์  บรรเทาทุกข์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

16:00 – 18:00 น.

สัมมนาหัวข้อ “From creative content to perfect visual mapping”

โดย คุณปณิธดา คล้ายมณี กรรมการผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

– วันที่ 8 พฤศจิกายน  2560

13:00 – 15:00 น.

สัมมนาหัวข้อ “องค์กรยุคใหม่ใส่ใจการประหยัดต้นทุน”

โดย คุณปฐม อินทโรดม ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

16:00 – 18:00 น.

สัมมนาหัวข้อ “บินไปกับโดรนผ่านมุมมองแว่นอัจฉริยะ”

โดย คุณชนินทร์ มโนชนญากร กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แฟนธอม (ประเทศไทย) จำกัด