กรุงศรีคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก The Asian Banker [PR]

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก The Asian Banker ได้แก่ Mortgage Product of the Year, Microfinance Business of the Year, Best Data Analytics Awards, Best CRM Project in Thailand, and Best Lending Platform Implementation Project in Thailand

- Advertisement -

ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ โดยมีนายณัฐพล ลือพร้อมชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารและบริษัทในเครือเป็นตัวแทนในรับรางวัล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรม
เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ