MERCK จัดโครงการเดิน– วิ่ง การกุศล “WE RUN WE FUND วิ่งเติมฝัน” วันที่ 30 ก.ค. 2560 ณ สวมลุมพินี [PR]

 

- Advertisement -

“ยังมีเด็กอีกมากที่ไม่มีหนังสือให้อ่าน และ อุปกรณ์กีฬาให้เล่น” จากสถิติการอ่านของคนไทยปีพ.ศ.2558 มีคนไทยไม่อ่านหนังสือมากถึง 13.9 ล้านคน และมีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่อ่านหนังสือถึง 1.8 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงมาก เมื่อเทียบกับคนชาติอื่นๆ ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนไทย มีการเล่นกีฬาที่ลดลง การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในแต่ละวัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผลในการวิจัยกลับพบว่าหนึ่งในปัญหาการเข้าถึงความรู้จากหนังสือและการฝึกฝนทักษะทางกีฬาผ่านอุปกรณ์ที่จำเป็น มาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบริหารงานในโรงเรียน หลายโรงเรียนไม่มีห้องสมุดขาดอุปกรณ์กีฬา ทำให้เด็กและเยาวชน ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ยังขาดโอกาสการเข้าถึงการอ่านและการเล่นกีฬา บริษัท เมอร์ค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน อันเป็นรากฐานส่งเสริมความเจริญมั่นคงของทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ จึงได้จัดทำโครงการเดิน– วิ่ง การกุศล “WE RUN WE FUND วิ่งเติมฝัน”

เงินรายได้ไปไหน?

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้เพื่อการจัดซื้อหนังสือเสริมทักษะและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กผู้ขาดแคลนจำนวน 26 โรงเรียนทั่วประเทศ

Race Categories

เพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น จะเดินหรือวิ่งก็ได้

Price and Payment

คนละ 500 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี บริษัทไทยดอทรัน

เลขที่บัญชี 245-209234-6

ชำระด้วยบัตร Debit / Credit (ค่าธรรมเนียม 4%)

ชำระด้วย internet banking (ค่าธรรมเนียม 4%)

ชำระผ่าน Rabbit LINE Pay (ค่าธรรมเนียม 3.5%)

รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://race.thai.run/events/we-run-we-fund

Shirts and Medals

ตารางขนาดเสื้อ

 

Application steps

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://race.thai.run/

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยพร้อมส่งหลักฐาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและ ทำการติดต่อกลับผู้สมัครเพื่อยืนยัน

Race pack collection

มารับเสื้อพร้อมbib ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้นG [หน้าธนาคารกรุงเทพ] เวลา 10.00-16.00 น.

Schedule

เวลา 05.00น.        ประธานในพิธี และผู้ร่วมกิจกรรม เดินทางมาถึงบริเวณงาน

เวลา 05.30น.        พิธีเปิด (ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)

เวลา 05.45น.        อบอุ่นร่างกายก่อนเริมกิจกรรม

เวลา 06.00น.        Check-in นักวิ่ง ณ จุดปล่อยตัว

เวลา 06.15น.        ปล่อยตัว เดิน – วิ่ง การกุศล ระยะทาง 5 กิโลเมตร

เวลา 07.40น.        แจกรางวัล

เวลา 08.00น.        ร่วมกันเคารพธงชาติ/ ปิดงาน

Contact Us

Thai.run: 093-242-3888 (race@thai.run)

Organizer

บริษัท เมอร์ค จำกัด สาขาประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาและสุขภาพ(Healthcare) อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชีวิต (Life Science) และอุตสาหกรรมวัสดุและเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพ(Performance Materials) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 นับเป็น 1 ในบริษัทสาขาจาก 66 ประเทศทั่วโลกของบริษัทเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่าสามศตวรรษอย่าง เมอร์ค เคจีเอเอ ในประเทศเยอรมนี ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ เมอร์คใส่ใจในเรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านงานวิจัยและลงทุนในนวัตกรรมเป็นสำคัญด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการ จนกลายเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนมายาวนาน