“เมอร์ค” ชวน “วิ่งเติมฝัน” มอบให้น้องๆ 26 โรงเรียนทั่วประเทศ [PR]

เพราะวันนี้ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนมาก ที่ไม่มีหนังสือให้อ่าน ไม่มีอุปกรณ์กีฬาให้เล่น ด้วยเหตุนี้ “เมอร์ค” ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์  จึงจัดกิจกรรมWE RUN WE FUND วิ่งเติมฝัน” ขึ้น

- Advertisement -

พร้อมชวนเพื่อนๆ ร่วมส่งเสริมการสร้างปัญญาและสุขภาพที่ดีให้แก่น้องๆ ที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ ผ่านการ เดิน-วิ่ง ระยะทาง  5 กิโลเมตรไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สวนลุมพินี นำโดยคณะผู้บริหารแห่งบริษัท เมอร์ค จำกัด สาขาประเทศไทย นำโดย ปัญญา กิจเจริญการกุล กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับเหล่าผู้สนับสนุนในการจัดงาน ภายในงานมีเพื่อน ๆ และผู้รักสุขภาพเข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวนกว่า 800 คน  ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 220,000บาท  พร้อมเงินบริจาคสมทบเพิ่มจากเมอร์คอีก 220,000 บาท รวมเป็นยอดบริจาคทั้งสิ้น 440,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อตู้หนังสือเสริมทักษะ และอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งมอบให้กับแต่ละโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือยากจน จำนวน 26 โรงเรียนทั่วประเทศ ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหนังสือดีที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย และชุดอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนสร้างเสริมให้เกิดการรักการอ่าน พัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนน้องๆ ให้เติบโตเป็นปัญญาชนหรือบุคคลากรที่ดีมีคุณภาพ และพัฒนาสังคมไทยในภายภาคหน้าต่อไป นอกจากนี้เงินบริจาคส่วนหนึ่ง จะนำไปและสนับสนุนโครงการวิ่งวัดใจกับครูดิน เพื่อต่อยอดและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพคนไทยอีกด้วย