Tag: MERCK

“เมอร์ค” ชวน “วิ่งเติมฝัน” มอบให้น้องๆ 26 โรงเรียนทั่วประเทศ [PR]

เพราะวันนี้ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนมาก ที่ไม่มีหนังสือให้อ่าน ไม่มีอุปกรณ์กีฬาให้เล่น ด้วยเหตุนี้ “เมอร์ค” ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์  จึงจัดกิจกรรม “WE RUN WE FUND วิ่งเติมฝัน” ขึ้นพร้อมชวนเพื่อนๆ ร่วมส่งเสริมการสร้างปัญญาและสุขภาพที่ดีให้แก่น้องๆ ที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ ผ่านการ เดิน-วิ่ง ระยะทาง  5 กิโลเมตรไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สวนลุมพินี นำโดยคณะผู้บริหารแห่งบริษัท...

MERCK จัดโครงการเดิน– วิ่ง การกุศล “WE RUN WE FUND วิ่งเติมฝัน” วันที่ 30...

 “ยังมีเด็กอีกมากที่ไม่มีหนังสือให้อ่าน และ อุปกรณ์กีฬาให้เล่น” จากสถิติการอ่านของคนไทยปีพ.ศ.2558 มีคนไทยไม่อ่านหนังสือมากถึง 13.9 ล้านคน และมีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่อ่านหนังสือถึง 1.8 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงมาก เมื่อเทียบกับคนชาติอื่นๆ ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนไทย มีการเล่นกีฬาที่ลดลง การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในแต่ละวัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผลในการวิจัยกลับพบว่าหนึ่งในปัญหาการเข้าถึงความรู้จากหนังสือและการฝึกฝนทักษะทางกีฬาผ่านอุปกรณ์ที่จำเป็น มาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบริหารงานในโรงเรียน หลายโรงเรียนไม่มีห้องสมุดขาดอุปกรณ์กีฬา ทำให้เด็กและเยาวชน ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน...
- Advertorial -