Homebest app for gay hook upsMcCANN เจาะลึกพฤติกรรมและความคิด ‘วัยรุ่น วัยวุ่น’ สื่อสารแบบไหนให้โดนใจ

McCANN เจาะลึกพฤติกรรมและความคิด ‘วัยรุ่น วัยวุ่น’ สื่อสารแบบไหนให้โดนใจ

แชร์ :

“แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป” ได้จัดทำผลสำรวจพฤติกรรมและความคิดของกลุ่มวัยรุ่นยุคปัจจุบัน ที่จัดทำโดย Truth Central หน่วยงานวิจัยในเครือ ภายใต้ธีม “Kaleidoscope kids” ที่หมายถึงกลุ่มวัยรุ่นจากทั่วโลกในยุคนี้ที่เปิดรับแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันจนก่อให้เกิดมุมมองหลากหลาย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ยุพิน สุวรรณโสภณ มันท์ซิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาวิจัยในหัวข้อ“Truth About Youth” เป็นการสำรวจกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ที่ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่เข้าร่วมงานวิจัย จำนวนรวมกว่า 33,000 คน จาก 18 ประเทศทั่วโลก เช่น ไทย สหรัฐฯ อังกฤษ แคนาดา ซึ่งได้พบข้อมูลน่าสนใจของพฤติกรรมและความคิดของวัยรุ่นในหลากหลายด้าน โดยสามารถจำแนกรากฐานของวัยรุ่นได้ 3 แบบ ประกอบด้วย การหาตัวตนของวัยรุ่น (Finding yourself) ที่พบว่าวัยรุ่นมักจะทดลองทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาสิ่งที่เข้ากับตัวตนของพวกเขา การมองหาผู้คน คนรอบข้างของพวกเขา (Finding your People) โดยเฉพาะการติดต่อกับคน เพื่อน หรือผู้ติดตามในสังคมออนไลน์ และการหาพื้นที่ของพวกเขาในโลกนี้ (Finding your place in the world) ที่เห็นได้ว่าวัยรุ่นในยุคปัจจุบันต้องการความเรียบง่าย มีพื้นที่ส่วนตัว

วัยรุ่นทำได้หลายอาชีพ

ในด้านการหาตัวตนของวัยรุ่นจะพบว่าวัยรุ่นในยุคนี้มักจะมองหาอะไรที่ตอบโจทย์การเป็นผู้ใหญ่ในแบบของพวกเขา ตัวอย่างเช่นผลสำรวจความคิดวัยของรุ่นไทยกับการทำงาน หรือประกอบอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นสัดส่วนกว่า 86% มองว่าพวกเขาควรได้ลองทำงานหลากหลายประเภทให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมถึงควรทำได้หลายอาชีพ (Multiple Jobs) และสัดส่วนอีกกว่า 14% มองว่าพวกเขาควรทำงานเดียว ทั้งยังพบว่าในช่วงที่พวกเขาหาตัวตนอยู่นั้นในเวลาที่พวกเขามีปัญหาก็จะยังคงเลือกปรึกษาปัญหากับพ่อแม่ กว่า 57% และที่เหลืออีกกว่า 43% เลือกปรึกษาเพื่อน

ส่วนผลสำรวจพฤติกรรมและความคิดด้านการแสดงออกในโลกออนไลน์ของวัยรุ่นไทย พบว่ามีสัดส่วนกว่า 64% เข้าไปแสดงคอมเมนท์แง่ลบในโซเชียลมีเดียของผู้อื่น โดยถือเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าวัยรุ่นในประเทศอื่นๆ ที่มีค่าเฉลี่ยเพียง 16% ที่เข้าไปแสดงคอมเมนท์แง่ลบในโซเชียลมีเดียของผู้อื่น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นไทยที่ให้ข้อมูลสำรวจนี้มองว่าเป็นสิทธิที่พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ และเป็นการแสดงออกที่ใครๆก็ทำกัน
พบ 70% ลบโพสต์รูปหากต่ำกว่า 50 ยอดไลค์

ทั้งนี้ พบว่าวัยรุ่นไทย กว่า 67% มองว่าถ้าสเตตัสที่พวกเขาโพสต์ในโซเชียลมีเดีย ได้รับความนิยมจากเพื่อนของพวกเขาในสื่อดังกล่าว และมียอดไลค์มากกว่า 50 ยอดไลค์ (Likes) ก็จะรู้สึกพอใจมาก ซึ่งก็ไม่แตกต่างกับค่าเฉลี่ยของวัยรุ่นทั่วโลกหลายคนที่ให้ความสำคัญกับยอดไลค์กันอยู่มาก โดยพบว่า เฟซบุ๊ก ยังเป็นสื่อที่ครองแชมป์ที่วัยรุ่นทั่วโลกให้ความนิยมมากสุด รองลงมาคือ ยูทูป

นอกจากนี้ ถ้าหาก“รูปภาพ”ที่โพสต์ในโซเชียลมีเดีย ได้รับความนิยมน้อยกว่า 50 ยอดไลค์ พวกเขาก็จะไม่ค่อยพอใจและมีแนวโน้มลบภาพนั้นๆออกไปจากพื้นที่โซเชียลมีเดียทันที โดยกลุ่มตัวอย่างของวัยรุ่นไทยที่คิดในลักษณะเช่นนี้ คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า 70% ตลอดจนพบว่าการลงรูปภาพของวัยรุ่นไทย นิยมใช้แอพพลิเคชั่นแต่งรูปให้สวย ให้ดูดีก่อนโพสต์ หรือก่อนเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอีกด้วย เช่น ใช้แอพฯCamera360 แอพฯ Photo Grid ทั้งยังพบว่าวัยรุ่นไทยมักมีอินสตาแกรมมมากกว่า 1 แอคเคาทน์ คือ แอคเคาทน์สำหรับเล่นสาธารณะ (Public) และแอคเคาทน์สำหรับความเป็นส่วนตัว (Private) ที่แชร์กับคนใกล้ชิด หรือเพื่อนสนิทเท่านั้น

ในด้านการหาพื้นที่ของพวกเขา พบว่าวัยรุ่นหลายคนมองพื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่แสดงออก เพราะกลุ่มวัยรุ่นมักมองหาพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือพื้นที่ที่ทำให้พวกเขามีที่ยืน เมื่อเชื่อมโยงกับแบรนด์แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นให้ได้ว่าจะต้องรู้จัก และเข้าใจแก่นแท้ของแบรนด์ตัวเองก่อน และมองที่กลุ่มเป้าหมาย ทำความเข้าใจกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายจะมองเห็นจากตัวแบรนด์ เช่น วัยรุ่นก็มองหาแบรนด์ที่เข้าใจพวกเขา หรืออาจมองหาแบรนด์ที่มีจุดยืนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศต่างๆ

นอกจากนี้ ในด้านความรู้สึกของวัยรุ่นทั่วโลกที่มีต่อแบรนด์สินค้า พบว่าวัยรุ่นกว่า 87% มองว่าแบรนด์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้ได้ นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนกว่า 56% ที่มองว่าแบรนด์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นพวกเขาจึงค่อนข้างคาดหวังแบรนด์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่ด้วย

เข้าถึงวัยรุ่นมากยิ่งสร้างฐานลูกค้าอนาคตได้เยอะ

สำหรับผลสำรวจที่ได้ข้างต้นทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวตน การแสดงออก ความคิด ความสนใจของกลุ่มวัยรุ่นในยุคนี้ที่แตกต่างจากวัยรุ่นในยุคก่อนๆ ขณะเดียวกันก็ทำให้แบรนด์สินค้า หรือนักการตลาดสามารถนำผลข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางกลยุทธ์การสื่อสารและทำตลาดให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มมิลเลนเนียล คือ ฐานผู้บริโภคที่สำคัญกลุ่มหนึ่งของแบรนด์สินค้าต่างๆ โดยปัจจุบันกลุ่มวัยรุ่นมีสัดส่วน ราว 27% ของประชากรทั่วโลก คนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อค่อนข้างมาก จึงถือเป็นอีกกลุ่มที่ค่อนข้างเนื้อหอมจนทำให้นักการตลาดและแบรนด์สินค้าหลายรายอยากเข้าถึง

นอกจากนี้ แบรนด์ยังมองว่ายิ่งแบรนด์เข้าไปถึงกลุ่มวัยรุ่นได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เกิดการสร้างรากฐาน หรือกลุ่มลูกค้าที่จะจงรักภักดีต่อแบรนด์ได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะกลุ่มวัยรุ่นที่เห็นในวันนี้จะกลายเป็นกลุ่มที่เติบโตในข้างหน้า ซึ่งก็จะกลายเป็นฐานลูกค้าสำคัญของแบรนด์นั้นๆได้มาก เพราะเกิดความรู้สึกผูกพันธ์กับแบรนด์ที่เลือกใช้หรือบริโภคมาตั้งแต่ช่วงที่พวกเขายังเป็นวัยรุ่น แบรนด์หรือนักการตลาดก็ต้องพยายามสื่อสารและเข้าถึงความรู้สึก หรือจับช่วงเวลาที่ใช่ หรือโมเมนท์สำคัญของวัยรุ่นให้ได้โดยอาจติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย แล้วนำมาปรับใช้กับแคมเปญการตลาด ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์ทำการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายนี้ง่ายขึ้น

 

Credit Photo : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand


แชร์ :

You may also like