LPN จิตอาสา ร่วมเติมฝันให้น้อง [PR]

lpn

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) (LPN)  นำทีมจิตอาสาพนักงาน LPN และบริษัทในเครือ รวมถึงปิยมิตร (บริษัท แฟร์ 9350 จำกัด และ กรมประมง) กว่า 100 ท่าน ร่วมเป็นจิตอาสาเติมฝันให้น้อง โรงเรียนบ้านหนองรี จังหวัดเพชรบุรี

- Advertisement -

ด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และจักรยานใช้แล้วจากประชาคมลุมพินี มาปรับปรุงสภาพโดยทีมงานนายช่างชุมชนลุมพินี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและความสะดวกให้กับน้องๆ จากนั้นช่วยกันทาสีกำแพงโรงเรียน ปรับปรุงห้องสมุด ทาสีอุปกรณ์เด็กเล่น ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจากกรมประมง (จำนวน 25,000 ตัว) จัดทำแปลงเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน สอนทักษะการซ่อมจักรยาน และปิดท้ายวันด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ พร้อมกิจกรรมสันทนาการที่อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ