ฟอร์ดชู 4 กลยุทธ์ยกระดับบริการ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด “60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking” ครั้งแรกในไทย [PR]

ford-expressฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศยกระดับบริการลูกค้าผ่าน   กลยุทธ์หลัก 4 ประการ พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด “60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ให้ลูกค้านัดหมายเข้ารับบริการตรวจเช็คตามระยะผ่านระบบ Online Booking แบบเรียลไทม์ และการันตีการให้บริการแล้วเสร็จภายในเวลา 60 นาที หากไม่สามารถให้บริการเสร็จตามกำหนด ลูกค้าจะได้รับบริการฟรี ซึ่งลูกค้าสามารถนัดเข้ารับบริการได้ตลอด 7 วัน ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ 30 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับประสบการณ์การให้บริการที่รวดเร็ว สะดวกสบายและมีคุณภาพที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าฟอร์ด

นายณรงค์ สีตลายน รองกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย เผยว่า “ฟอร์ด ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการบริการให้กับลูกค้าภายใต้หลัก 4 ประการ ได้แก่ การให้ความสะดวกในการเข้ารับบริการ (Convenience) การเข้าถึงศูนย์บริการ (Accessibility) การสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการให้บริการ (Reliability) และการมอบความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของรถฟอร์ด (Cost of Ownership) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากโชว์รูมและศูนย์บริการของฟอร์ดให้กับลูกค้า ทั้งนี้ฟอร์ดยังศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอและได้นำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการลูกค้าแบบองค์รวม เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งฟอร์ดและผู้จำหน่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานกันได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการเปิดตัว 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking นี้ นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของการบริการจากฟอร์ดที่เรามั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น”

- Advertisement -

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ฟอร์ดได้เริ่มเปิดให้ทดลองบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ 30 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครอบคลุมจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ซึ่งมีศักยภาพรองรับรถได้กว่า 8,000 คันต่อเดือน ปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามานัดหมายเข้ารับบริการผ่านระบบ Online Booking แล้วกว่า 2,300 ราย

ด้าน นายวิชิต ว่องวัฒนาการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริการลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking  จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการให้บริการที่รวดเร็ว ทันใจและได้คุณภาพจากฟอร์ด ลูกค้าสามารถนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของฟอร์ดตามสาขาที่ลูกค้าสะดวกผ่านระบบ Online Booking ที่เว็บไซต์ https://onlinebooking.ford.co.th/ ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะมีฐานข้อมูลเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ระหว่างโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศของฟอร์ด เมื่อนัดหมายผ่านระบบแล้ว ลูกค้าจะได้รับการยืนยันทาง SMS ทันทีหลังจากทำการนัดหมายสมบูรณ์ และยังสามารถแก้ไขการนัดหมายได้ 2 วันล่วงหน้าหรือยกเลิกการนัดหมายได้ด้วยตนเองเช่นกัน”

ในกรณีที่ฟอร์ดไม่สามารถให้บริการภายในเวลา 60 นาทีได้ ฟอร์ดจะไม่คิดค่าบริการการเช็คระยะในครั้งนั้น ซึ่งมูลค่าของบริการเช็คระยะที่จะได้รับฟรีภายใต้โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและระยะที่เช็คตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking ให้บริการสำหรับผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นที่จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และเป็นงานเช็คระยะที่ไม่เกิน 105,000 กิโลเมตร บริการดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่รถยนต์มีงานซ่อมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากบริการเช็คระยะปกติ หรือรถยนต์ที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนต่างจากมาตรฐานของฟอร์ดที่อาจส่งผลต่อการให้บริการเช็คระยะ  และแต่ละศูนย์จะมีช่องบริการ Express Service  2 ช่อง และมีช่างผู้เชี่ยวชาญ 2 คนที่จะประสานงานกันระหว่างการตรวจเช็ค กรณีที่มีการตรวจพบจุดบกพร่องที่ต้องซ่อมเพิ่มเติม จะมี SMS แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่าจะรับบริการหรือไม่  แต่ถ้าช่างตรวจเช็คเกินระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีการส่ง SMS แจ้งลูกค้า ลูกค้าสามารถรับรถได้โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกเหนือจากการเปิดตัวบริการใหม่นี้ ฟอร์ดยังเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการบริการที่มีอยู่ปัจจุบันอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจด้านการบริการให้กับลูกค้า ทั้งในส่วนของ โปรแกรมจัดส่งอะไหล่ภายใน 24 ชั่วโมง และระบบบริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ฟรีตลอด 3 ปี และอื่นๆ

สำหรับงานด้านพัฒนาบุคลากร ฟอร์ดตระหนักดีว่าผู้จำหน่ายคือตัวแทนที่สำคัญในการสื่อสารคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าโดยตรง รวมถึงมอบบริการที่น่าประทับใจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ฟอร์ดจึงได้จัดโครงการต่างๆ เพื่ออบรมบุคลากรและผู้จำหน่ายเพื่อพัฒนาทักษะ เช่น โครงการ Consumer Experience Movement เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานของผู้จำหน่ายกับองค์กร โปรแกรมการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงเทคนิคจากฟอร์ด อะคาเดมี่ การแข่งขันทักษะด้านการขายและการบริการประจำปี National Skills Contest และการมอบรางวัล The President Club Award ให้แก่ผู้จำหน่ายที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้ตามเป้าหมาย ที่สำคัญฟอร์ดยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานตามจุดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศไทยเพื่อรองรับกับความต้องการและการเติบโตของลูกค้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง