HomeInsight10 ย่านช้อปปิ้งค่าเช่าแพงที่สุดในโลก ! “ราชประสงค์ – สุขุมวิท” รั้งอันดับ 35 ของโลก

10 ย่านช้อปปิ้งค่าเช่าแพงที่สุดในโลก ! “ราชประสงค์ – สุขุมวิท” รั้งอันดับ 35 ของโลก

แชร์ :

resize-shutterstock_370005917

New York, USA

แม้ธุรกิจ E-Commerce ทั่วโลกจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจับจ่ายสำคัญของผู้บริโภคทุกวันนี้ แต่นั่นก็ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่การช้อปปิ้งตามร้านค้า (Physical Store) ได้ทั้งหมด เพราะถึงอย่างไร Physical Store ยังมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจค้าปลีก เพราะสามารถสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้ง รวมถึงนำเสนอสินค้าและบริการได้ดีกว่าบนออนไลน์

Santos Or Jaune

ที่สำคัญแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกต่อไป กำลังขยับไปสู่โมเดล Omni-Channel ที่ผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างช่องทางออนไลน์ และ Physical Store เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านแบรนด์และการช้อปปิ้งให้กับผู้บริโภคได้อย่างไม่สะดุด

เมื่อ Physical Store ยังคงมีส่วนสำคัญต่อธุรกิจค้าปลีก… “Cushman & Wakefield” เอเยนซี่ด้านอสังหาริมทรัพย์ จัดทำรายงาน “Main Streets Across The World 2015/2016” สำรวจกว่า 500 ย่านช้อปปิ้งหลักทั่วโลก โดยในรายงานชิ้นนี้ ยังได้จัดอันดับย่านช้อปปิ้งที่มีค่าเช่าสูงที่สุด โดยคิดจากค่าเช่าพื้นที่ต่อตารางฟุต (หรือต่อตารางเมตร) ซึ่งค่าเช่าตามย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของโลกจะมีการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพบว่าหลายสถานที่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 35%

มาดูกันว่าจาก 500 ย่านช้อปปิ้งหลักของโลก มีสถานที่ไหนกันบ้างที่มีค่าเช่าสูงที่สุดใน 10 อันดับแรก
1. New York (USA), Upper 5th Avenue (49th – 60th Sts)
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อปี : 33,812 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต

2. Hongkong, Causeway Bay (main street shops)
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อปี : 23,178 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 2,399.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต

3. Paris (France), Avenue des Champs Elysees
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อปี : 13,255 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 1,372.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต

4. London (United Kingdom), New Bond Street
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อปี : 12,762 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 1,321.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต

5. Milan (Italy), Via Montenapoleone
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อปี : 10,000 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 1,035.1ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต

6. Sydney (Australia), Pitt Street Mall
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อปี : 8,898 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 921.1ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต

7. Zurich (Switzerland), Bahnhofstrasse
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อปี : 8,643 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 894.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต

8. Tokyo (Japan), The Ginza
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อปี : 8,520 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 881.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต

9. Seoul (South Korea), Myeongdong
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อปี : 8,519 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 881.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต

10. Vienna (Austria), Kohlmarkt
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อปี : 4,620 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 478.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต

resize-20161012_shopping_streets

ในการจัดอันดับครั้งนี้ มี “ย่านช้อปปิ้งราชประสงค์ และสุขุมวิท” ของไทยติดอันดับ 35 ของโลก โดยขยับขึ้นจากปี 2014 ที่ติดอันดับ 44 ซึ่งค่าเช่าในสองย่านการค้านี้ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,212 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 125.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุต

ย่านช้อปปิ้งที่มีค่าเช่าสูงสุดของโลก อันดับ 1 – 20 

resize-most-expesive-retail-streets-ranking-1-20

Source : Cushman & Wakefield

ย่านช้อปปิ้งที่มีค่าเช่าสูงสุดของโลก อันดับ 21 – 40

resize-most-expesive-retail-streets-ranking-21-40

Source : Cushman & Wakefield

ย่านช้อปปิ้งที่มีค่าเช่าสูงสุดของโลก อันดับ 41 – 65

resize-most-expesive-retail-streets-ranking-41-65

Source : Cushman & Wakefield

 

Source 

Credit Photo (ภาพเปิด) : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

 

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม