เสวนา “The New Renaissance of Advertising” ยุคใหม่โฆษณา ที่ยังไม่มีเคยไว้เขียนในตำรา

adman-2016-%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการเสวนา “คนโฆษณา…เส้นทางนอกตำรา” หัวข้อ “The New Renaissance of Advertising” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Adman Symposium 2016 ภายใต้แนวคิดของธีม “SOMETHING WILL NEVER CHANGE”  ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13:00 – 16:00 น.

- Advertisement -

การสัมมนานี้จะเป็นการเปิดเวทีให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานในวงการโฆษณา รวมทั้งนิสิตนักศึกษาเลือดใหม่ของวงการโฆษณาทั้งด้านนิเทศศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของการโฆษณาที่ยังทรงคุณค่าไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองต่อความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและชุมชน เพื่อนำไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการโฆษณาให้ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งตลอดไป

โดยโครงการนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานในด้านวงการโฆษณา นักวิชาชีพโฆษณาผู้มีชื่อเสียงในวงการโฆษณา มาบรรยายพิเศษ อาทิ

– คุณอนุวรรต นิติภานนท์ Executive Creative Director, BBDO Bangkok

– คุณสาธิต จันทร์ทวีวัฒน์ Chief Creative Officer, J. Walter Thompson Bangkok

– คุณดรากร ศิรโกวิท Director of Strategy, Storyteller Bangkok Co., Ltd.

– คุณภารุจ ดาวราย Executive Creative Director, The Leo Burnett Group Thailand

ผู้ดำเนินรายการ

– ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ

– คุณทิวัตถ์ นิตย์โชติ Managing Director, OgilvyOne Worldwide Bangkok

Bangkok Convention Centre, 22Fl. Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

**ลงทะเบียนออนไลน์ที่ Facebook: นิเทศ at NIDA หรือ https://goo.gl/forms/9VGWIDcmGNUUfBaF3  ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559**

**งานนี้ฟรี!!  เฉพาะ นิสิต นักศึกษา อาจารย์  เท่านั้น!!