กรุงศรี และปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกับจิตอาสากว่า 100 คน สร้างฝายชะลอน้ำ [PR]

กรุงศรีกรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำอาสาสมัครพนักงานจำนวนกว่า 100 คน ร่วมเป็นจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในการเก็บกักความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าในบริเวณดังกล่าว โดยกรุงศรีได้สร้างฝายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

- Advertisement -