Tag: Siam City Cement

กรุงศรี และปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกับจิตอาสากว่า 100 คน สร้างฝายชะลอน้ำ [PR]

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำอาสาสมัครพนักงานจำนวนกว่า 100 คน ร่วมเป็นจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในการเก็บกักความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าในบริเวณดังกล่าว โดยกรุงศรีได้สร้างฝายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ปูนอินทรีกรุยทางเจาะตลาดเออีซี ขยายฐานธุรกิจสู่กัมพูชาเป็นประเทศแรก [PR]

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประกาศขยายธุรกิจปูนซีเมนต์ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการค้าและการลงทุนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเอเอีซี ร่วมลงทุนก่อสร้างและดำเนินกิจการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรกบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน ตามมติคณะกรรมการบริษัทที่ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเพื่อลงทุนโดยตรงในหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40 ในบริษัทร่วมทุน ชื่อ บริษัท ชิป มง ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Chip...
- Advertorial -