Homehttps://www.brandbuffet.in.th/kansas-city-singles/MBA จุฬา เปิด JUMC WoW #3 สุดยอดสัมมนาของคนรุ่นใหม่ ค้นหาแรงบันดาลใจ และ ต่อยอดธุรกิจ

MBA จุฬา เปิด JUMC WoW #3 สุดยอดสัมมนาของคนรุ่นใหม่ ค้นหาแรงบันดาลใจ และ ต่อยอดธุรกิจ


jumc wow 3 mba chula 2016

สุดยอดโครงการสัมมนา “JUMC WoW” (จุม ว้าว) ครั้งที่ 3  เชิญชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชื่นชอบค้นหาแรงบันดาลใจและไอเดียต่อยอดในการทำธุรกิจ  ด้วยหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านมุมมองที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรชื่อดังจากบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศไทยในแขนงต่างๆ พร้อมเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชุมพรและกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา  โครงการจัดขึ้นและประสบความสำเร็จมาแล้วทั้ง 2 ปี ซึ่งควบคุมโดย สมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายโตสิต วิสาลเสสถ์ ผู้ก่อตั้งโครงการ JUMC WoW เปิดเผยว่า สมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์และนโยบายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย จึงได้ริเริ่มโครงการสัมมนา “JUMC WoW” ครั้งแรกขึ้นในปี 2558 โดยมีรูปแบบการอบรมที่ยึดการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน วิทยากร โค้ช และกรรมการโครงการฯ รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันเป็นหลัก เพื่อให้สามารถต่อยอดไปยังเรื่องต่างๆ ในอนาคตของผู้เรียนและสังคมรอบตัวให้ดียิ่งขึ้น ต่อมาได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “JUMC WoW” ครั้งที่ 2 อย่างต่อเนื่องในปีถัดมา โดยยังคงเน้นการต่อยอดไอเดียและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้แก่ผู้เรียน รวมถึงการขยายเครือข่ายของสายสัมพันธ์ เพื่อสร้างพันธมิตรของคนจากหลากหลายสาขาและมีมุมมองทางธุรกิจในแบบคนรุ่นใหม่ที่กว้างขวางมากขึ้น

jumc wow chula 2016

โครงการ “JUMC WoW” ครั้งที่ 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sharing and Networking Lead to the Future”  เชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงอายุตั้งแต่ 25-35 ปี จุดเด่นของโครงการผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสเป็นผู้เรียนและผู้แบ่งปันประสบการณ์ไปพร้อมกันๆ ซึ่งต่างจากโครงการอื่นที่เน้นเป็นผู้ฟังอย่างเดียว  รวมไปถึงได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรชื่อดังจากบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศไทยในแขนงต่างๆ อาทิ คุณประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง (มหาชน), กัปตัน พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด  และวิทยากรชื่อดังอีกหลายท่านในหลากหลายสาขาอาชีพ 

ช่วงการรับสมัคร : เปิดรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงอายุระหว่าง 25-35 ปี ที่มีใจรักในพัฒนาตนเองและสังคม พร้อมชื่นชอบในการหาแรงบันดาลใจเพื่อต่อยอดไอเดียในการทำธุรกิจให้กับตนเองและผู้อื่นผ่านทางออนไลน์ และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 กรกฎาคม 2559

ช่วงการเรียน : หลักสูตรของโครงการฯ จะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความสัมพันธ์ของผู้เรียนด้วยกัน ไปจนถึงการเรียนแบบแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ (Discussion Leader) และการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทฯชั้นนำในประเทศไทย พร้อมการเดินทางดูงานและภาพรวมเศรษฐกิจ ณ จังหวัดชุมพรและประเทศกัมพูชา

“สำหรับผู้ที่มาเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการฯ นี้ จะได้รับแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆ สำหรับจุดประกายความคิดด้านการบริหารงานและต่อยอดทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์และเพื่อนที่ดีที่สามารถช่วยเหลือกันได้ในอนาคต เพราะเรามองว่าไอเดียและเครือข่ายที่ดีนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ นี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังได้มิตรภาพและเครือข่ายที่ดีที่หาไม่ได้จากที่อื่น” นายโตสิต กล่าว

โครงการสัมมนา “JUMC WoW” ครั้งที่ 3 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.jumc.in.th/jumcwow ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคมนี้


You may also like