ออนดีมานด์ สร้างกลยุทธ์ให้เด็กสอบติด แบบได้สุขได้อาชีพ [PR]

ON Demand

การศึกษามีส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ ก้าวไปสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันได้ โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ จึงได้จัด กิจกรรมแนะแนวการศึกษา “Success Design Forum”ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 4 โดยจัดขึ้นในหัวข้อ “เลือกที่ใช่ยังไงก็สอบติด” ให้ข้อมูลตรง ครบ ทุกประเด็นที่ผู้ปกครองและนักเรียนควรรู้ โดยภายในงานมีกิจกรรมให้น้อง ๆ และผู้ปกครองได้ร่วมสนุก อาทิ การแนะแนวและทำแบบทดสอบค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบสู่คณะที่ใช่ การแนะแนววางแผนการเรียนประถม – ม.6 และหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงฟังทอล์กโชว์การวางแผนให้สอบติด

- Advertisement -

นายสุธี อัสววิมล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ กล่าวให้ข้อคิดแก่ในการเลือกเรียนว่า อันดับแรกต้องรู้จักตนเองว่าชอบอะไรและเลือกคณะที่มั่นใจว่าทำได้ แต่ต้องเลือกคณะสำรองไว้ด้วย ซึ่งหลังจากเลือกคณะกับมหาวิทยาลัยได้แล้วต้องศึกษาถึงระบบการสอบว่าเป็นอย่างไร และการวางแผนให้ดีโดยแบ่งเวลาการอ่านหนังสือล่วงหน้า ฝึกทำโจทย์พร้อมจับเวลาให้เหมือนการสอบจริง ส่วนการสอบเข้า ม.1และ ม.3 ก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะหลักสำคัญคือ การวางแผนอย่างเป็นระบบ

“วิธีวางแผนก่อนเริ่มอ่านหนังสือ ต้องดูว่าคณะที่เราเลือกนั้นให้ความสำคัญกับวิชาไหนมากที่สุด วิชาไหนน้อยสุด เช่น คณะแพทย์ วิชาที่ควรให้ความสำคัญคือความถนัดทางแพทย์ที่มีคะแนนสูงกว่าวิชาอื่น หลายคนพลาดเพราะไปให้ความสำคัญกับวิชาที่มีคะแนนน้อยกว่า ซึ่งไม่ได้หมายความว่าวิชาอื่นไม่สำคัญ แต่วิธีนี้จะช่วยลดภาระในการอ่านหนังสือลงได้” นายสุธีกล่าว

ขณะที่ ดร.พงษ์รพี บูรณสมภพ ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องของ Life Enrichment กล่าวถึงการเลือกอาชีพของน้อง ๆ ว่า ทุกวันนี้น้อง ๆ ยังไม่เข้าใจและไม่มั่นใจในสิ่งที่เลือก ทำให้ต้องเลือกการวางแผนแบบ Outside In ที่วางแผนจากการกดดันจากภายนอก ตอบโจทย์คนอื่นเพื่อความสุขคนอื่น ซึ่งความจริงแล้วน้องควรเลือกการวางแผนแบบ Inside Out คือการวางแผนชีวิตจากความสามารถที่เรามีข้างใน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องบริหารจัดการอคติเกี่ยวกับอาชีพให้ได้ เพราะอาชีพในสมัยของผู้ปกครองกับอาชีพในปัจจุบันของเด็กไม่เหมือนกัน ต้องทำความเข้าใจใหม่เพื่อที่จะได้คุยกับเด็กอย่างเข้าใจ และยอมรับในสิ่งเขาอยากจะเป็นได้แบบเต็มใจ

ส่วน นางสาวศกลวรรณ ปี่ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กล่าวว่า งานแนะแนวในครั้งนี้เป็นแรงผลักดันให้สามารถเตรียมตัวสอบได้ดีกว่าเดิม ได้ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมทั้งได้รู้จักการวางแผนที่ดีในการอ่านหนังสือสอบให้เป็นระบบแบบมีขั้นตอนที่สำคัญคือได้รู้ถึงการแบ่งเวลาอย่างถูกต้องเพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  

ทางด้านผู้ปกครอง รัชนีวรรณ ต้นทรัพย์ไพศาล เอ่ยว่า รู้สึกไม่ผิดหวังที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ เพราะได้ความรู้และข้อคิดดี ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้กับลูกได้ ทั้งเรื่องการวางแผนแบ่งเวลาอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบ ม.3 และสามารถนำไปใช้จนถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย แต่สิ่งที่สำคัญคือทำให้เข้าใจวิธีคิดของลูกมากขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเด็กจะได้ความรู้เรื่องวิธีการวางแผนเพื่อให้สอบติดในคณะที่ใช่แล้ว ยังเป็นข้อคิดเตือนใจถึงผู้ปกครองในการเข้าใจบุตรหลาน เกี่ยวกับการเลือกคณะและอาชีพตามสิ่งที่เด็ก ๆ รัก ซึ่งจะทำให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น จนนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคตได้