บราเดอร์ ร่วมกับ บุ๊คสไมล์ ถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์จำนวน 117 เครื่อง [PR]

22นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด   ร่วมกับ นายคำภีร์ เมตตา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  หน่วยงานบุ๊คสไมล์ (BookSmile) ธุรกิจในกลุ่มของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   ร่วมเป็นตัวแทนจากโครงการ “ถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และโรงเรียนในพระอุปถัมภ์”

โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์ จำนวน 117 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การศึกษารวม 1,500 ชุด ให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   รวมมูลค่าทั้งสิ้น 880,230 บาท โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 3 ที่บราเดอร์ได้มุ่งมั่นจรรโลงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้ดำเนินอยู่อย่างยั่งยืน

- Advertisement -