โคคา โคลา ปลุกพลัง ”แอ็คทีฟ” ดึงเยาวชนสร้างสังคมนักปั่นจักรยานทั่วประเทศไทยกับโครงการ Active Campus Network ซีซั่น 2

coca cola active campus 2015

กลุ่มธุกิจโคคา โคลา  ในประเทศไทย ร่วมกับ นิตยสาร a day (อะเดย์) เดินหน้าสานต่อกิจกรรมดีๆเพื่อคนไทย “แอ็คทีฟ แคมปัส เน็ตเวิร์ค” (Active Campus Network) ซีซัน 2  บิ๊กโปรเจ็กสร้างเครือข่ายสังคมผู้ปั่นจักรยานผ่านมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ชวนนิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยรวมตัวเป็นทีม หรือชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ส่งโครงการชิงทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน มูลค่า 1.8 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานอย่างยั่งยืน

- Advertisement -

ทั้งนี้เป็นการตอกย้ำแบรนด์ โคคา โคลา ที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้วัยรุ่นและคนไทยทุกคนใช้ชีวิตแอ็คทีฟและบริโภคอย่างสมดุล รวมไปถึงออกกำลังกาย ขยับร่างกาย เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดจากความสำเร็จจากปีที่แล้วในซีซัน 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 8,000 คน ระยะทางปั่นสะสมตลอดโครงการรวมกว่า 4.8 ล้านกิโลเมตร และสถิติแคลอรี่ที่เผาผลาญจากกิจกรรมการปั่นจักรยานในโครงการได้กว่า 4.3 ล้านกิโลแคลอรี่

Active Campus Network ซีซัน 2  โครงการสร้างเครือข่ายสังคมผู้ปั่นจักรยาน กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทยสนับสนุนกลุ่มเยาวชนชั้นอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางผลักดันให้ชุมชนหรือสังคมของตนเองออกกำลังกายและบาลานซ์ไลฟ์สไตล์ ซึ่งในซีซัน 2 นี้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมโดยตั้งเป้ามีผู้ปั่นจักรยานหน้าใหม่เพิ่มเป็น 10,000 คน ซึ่งจะเริ่มขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างมากกว่าเดิม    จากกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ขยายไปยังกลุ่มมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีผ่านเครือข่ายสังคมจักรยานนี้ โดยใช้จักรยานผ่าน 3 กิจกรรมหลัก เริ่มจากกิจกรรม Active Campus เปิดโอกาสให้ชมรมปั่นจักรยานของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนำเสนอกิจกรรมใดๆ ก็ได้ที่สามารถกระตุ้นนักปั่นหน้าใหม่ในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยและส่งโครงการนั้นเข้ามาประกวดร่วมชิงเงินทุน 12 ทุน (ทุนละ 1 แสนบาท) นำเงินทุนเหล่านั้นไปต่อสร้างกิจกรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงมีเครือข่ายผู้ปั่นจักรยานที่แข็งแกร่งและมีสุขภาพที่ดีในที่สุด   นอกจากนี้ยังมอบทุนสนับสนุนเพิ่มทุนละ  50,000 บาท และจักรยาน 20 คัน โดยเป็นการคัดเลือกรอบสองเพื่อมอบทุนให้กับมหาวิทยาลัย 4 แห่งจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 12 แห่งเพื่อนำไปจัดกิจกรรม Active Trainer ส่งเสริมนักปั่นหน้าใหม่จากมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายที่จะเติบโตขั้นมาเป็นกำลังสำคัญในการสานต่อวัฒนธรรมจักรยานในอนาคต และกิจกรรมสุดท้าย Active Thailand Tour ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องทำงานร่วมกับนิตยสาร อะเดย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก โคคา-โคลา จัดทริปปั่นจักรยานทั่วประเทศรวม 12 ทริป เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไปมาร่วมปั่นจักรยานกันแบบไม่จำกัดตลอดปี เพื่อสร้างแอ็คทีฟไลฟ์สไตล์ให้คนไทย และสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้เครือข่ายวัฒนธรรมจักรยาน

และพิเศษสุดสำหรับซีซัน 2 นี้ กลุ่มธุรกิจ โคคา โคลา ในประเทศไทยมีรางวัลพิเศษมอบให้มหาวิทยาลัยที่จัดโครงการดีเด่นและประชาชนทั่วไปที่สะสมระยะทางปั่นสูงสุดจะได้ไปร่วมปั่นจักรยานรอบเกาะสิงคโปร์ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดและตารางกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/groups/activecampusnetwork หรือโทร 086-304-4816

coca cola active campus 2015 2

coca cola active campus 2015 3