โตเกียวมารีนอินชัวร์รันส์ กรุ๊ป RE-BRANDING ครั้งใหญ่ “หลากหลายประกัน ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ”

Tokio Marine rebranding

กลุ่มบริษัท โตเกียวมารีน มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 69 ปี โดยเริ่มต้นที่ธุรกิจประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มีการให้บริการประกันชีวิต ภายใต้ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)  มากว่า 18 ปี

- Advertisement -

และในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน ได้มีการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ หรือ รีแบรนด์ใหม่ (Rebranding) ครั้งใหญ่ โดยการสื่อสารธุรกิจประกันภัยของกลุ่มบริษัท โตเกียวมารีนออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ชื่อ “โตเกียวมารีน อินชัวร์รันส์กรุ๊ป” พร้อมกับวางตำแหน่ง (positioning) ทางการตลาดใหม่  ด้วยการเป็น ผู้นำเสนอโซลูชั่นกรมธรรม์ความคุ้มครองสมบูรณ์แบบ(Comprehensive Insurance Solution) ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยหลายหลากประเภทที่ตรงต่อความต้องการหลากหลายของลูกค้า  โดยเริ่มสื่อสารผ่านโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า  “พร้อมก้าว พร้อมคุณ”  “Ready For What’s Next”

โฆษณาตัวนี้ต้องการสนับสนุนให้เกิดแรงบันดาลใจของผู้คนที่ต้องดำเนินชีวิตไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายและอย่างมีหลักประกัน  แต่ละซีนในโฆษณานำเสนอเรื่องราวแต่ละช่วงของการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละช่วงอาจุของชีวิตออกมาให้เห็น  พร้อมกับอธิบายว่า  เรื่องราวในอดีต หรือ “วันก่อน” ที่ผ่านไปอย่างไม่น่าจดจำและก็ปล่อยให้ผ่านไป แต่  “วันนี้”  คือ ปัจจุบันที่เราต้องทำมันให้ดีที่สุดและเพื่อที่เราจะจดจำทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นไว้ตลอดกาล แล้วคุณหล่ะวันนี้คุณเตรียมพร้อมให้กับชีวิตแล้วหรือยัง?  ซึ่งโฆษณาชุดนี้สื่อออกมาให้ทุกคนฉุกคิดและนึกถึงว่าอะไรคือหลักประกันของชีวิตของคุณเพื่อการเดินไปสู่อนาคต

โตเกียวมารีนอินชัวร์รันส์กรุ๊ป เป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีหลากหลายประกันพร้อมรองรับทุกความต้องการของผู้คนในทุกช่วงเวลา จาก สื่อสิ่งพิมพ์ ที่สื่อสารออกมาหลากหลายรูปแบบ  อาทิเช่น วางแผนออกรถใหม่  วางแผนสร้างกิจการ  วางแผนขยายธุรกิจ  วางแผนดูแลสุขภาพ  วางแผนครอบครัว   วางแผนเกษียณอายุ  เป็นต้น  และการRE-Branding ครั้งใหญ่นี้น่าจะทำให้ โตเกียวมารีนอินชัวร์รันส์กรุ๊ป เดินเคียงข้างทุกการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างมั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

tokyo marine print ads

[Advertorial]