โตเกียวมารีนอินชัวร์รันส์ กรุ๊ป RE-BRANDING ครั้งใหญ่ “หลากหลายประกัน ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ”

Tokio Marine rebranding

กลุ่มบริษัท โตเกียวมารีน มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 69 ปี โดยเริ่มต้นที่ธุรกิจประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มีการให้บริการประกันชีวิต ภายใต้ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)  มากว่า 18 ปี

และในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน ได้มีการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ หรือ รีแบรนด์ใหม่ (Rebranding) ครั้งใหญ่ โดยการสื่อสารธุรกิจประกันภัยของกลุ่มบริษัท โตเกียวมารีนออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ชื่อ “โตเกียวมารีน อินชัวร์รันส์กรุ๊ป” พร้อมกับวางตำแหน่ง (positioning) ทางการตลาดใหม่  ด้วยการเป็น ผู้นำเสนอโซลูชั่นกรมธรรม์ความคุ้มครองสมบูรณ์แบบ(Comprehensive Insurance Solution) ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยหลายหลากประเภทที่ตรงต่อความต้องการหลากหลายของลูกค้า  โดยเริ่มสื่อสารผ่านโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า  “พร้อมก้าว พร้อมคุณ”  “Ready For What’s Next”

- Advertisement -

โฆษณาตัวนี้ต้องการสนับสนุนให้เกิดแรงบันดาลใจของผู้คนที่ต้องดำเนินชีวิตไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายและอย่างมีหลักประกัน  แต่ละซีนในโฆษณานำเสนอเรื่องราวแต่ละช่วงของการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละช่วงอาจุของชีวิตออกมาให้เห็น  พร้อมกับอธิบายว่า  เรื่องราวในอดีต หรือ “วันก่อน” ที่ผ่านไปอย่างไม่น่าจดจำและก็ปล่อยให้ผ่านไป แต่  “วันนี้”  คือ ปัจจุบันที่เราต้องทำมันให้ดีที่สุดและเพื่อที่เราจะจดจำทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นไว้ตลอดกาล แล้วคุณหล่ะวันนี้คุณเตรียมพร้อมให้กับชีวิตแล้วหรือยัง?  ซึ่งโฆษณาชุดนี้สื่อออกมาให้ทุกคนฉุกคิดและนึกถึงว่าอะไรคือหลักประกันของชีวิตของคุณเพื่อการเดินไปสู่อนาคต

โตเกียวมารีนอินชัวร์รันส์กรุ๊ป เป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีหลากหลายประกันพร้อมรองรับทุกความต้องการของผู้คนในทุกช่วงเวลา จาก สื่อสิ่งพิมพ์ ที่สื่อสารออกมาหลากหลายรูปแบบ  อาทิเช่น วางแผนออกรถใหม่  วางแผนสร้างกิจการ  วางแผนขยายธุรกิจ  วางแผนดูแลสุขภาพ  วางแผนครอบครัว   วางแผนเกษียณอายุ  เป็นต้น  และการRE-Branding ครั้งใหญ่นี้น่าจะทำให้ โตเกียวมารีนอินชัวร์รันส์กรุ๊ป เดินเคียงข้างทุกการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างมั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

tokyo marine print ads

[Advertorial]