ศูนย์ “เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์” เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพฯ [PR]

ALC

กลุ่มบริษัทเอไอเอ กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประกาศเปิดศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ (AIA Leadership Centre) ที่กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงและผู้นำด้านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนประกันชีวิตและธนาคารของเอไอเอทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

- Advertisement -

พิธีเปิดศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ ได้รับเกียรติจาก อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ มาร์ค ทักเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ เป็นประธานในพิธี และยังจัดขึ้นในวันเดียวกันกับพิธีเปิดอาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์อย่างเป็นทางการอีกด้วย โดยอาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ เป็นโครงการที่เอไอเอพัฒนาขึ้นมา เป็นอาคารมาตรฐานระดับโลกและได้รับรางวัลมากมายเป็นเครื่องการันตี ทั้งนี้ศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่บนอาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์

สำหรับศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์  มีนายตัน คาร์ โฮ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถเชิงธุรกิจผนวกกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่ออุตสาหกรรมบริการทางการเงิน นอกจากนี้ ทางศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ INSEAD ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำ และ LIMRA ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยระดับโลก

ALC-opening_Finance-minister-&-Mark-Tucker

มาร์ค ทักเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “ศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ แสดงถึงเจตนารมณ์ของเอไอเอที่ยึดมั่นและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถภายในองค์กรของเอไอเอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการออมและความคุ้มครองชีวิต ตลอดจนการตอบแทนแก่ชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารระดับสูงของเรา”

หลักสูตรของศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำใน 3 ด้าน ได้แก่

1. หลักสูตร Executive Leadership เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงความสามารถในการบริหารงานโดยทั่วไป

2. หลักสูตร Distribution Leadership เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสำหรับผู้นำระดับสูงด้านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนประกันชีวิตและธนาคารของเอไอเอ เพื่อสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

3. หลักสูตร Technical Leadership เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างผลงานของธุรกิจหลักของเอไอเอ ผ่านการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและการสนับสนุนให้เอไอเอเป็นองค์กรที่ดีที่สุด

“การเปิดศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 6 ของเอไอเอในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ เราเชื่อมั่นว่า เอไอเอจะยังคงเติบโตและเก็บเกี่ยวโอกาสต่าง ๆ ในภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้เราสามารถให้ความคุ้มครองชีวิต ตลอดจนการเข้าไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้คนในภูมิภาคให้มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม” มาร์ค ทักเกอร์ กล่าวสรุป