การแข่งขันบนเฟซบุ๊ค Thailand’s Most Sustainable Family ครอบครัวไทย ใส่ใจความยั่งยืน สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนประพฤติปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน [PR]

Webการแข่งขันบนเฟซบุ๊ค Thailand’s Most Sustainable Family ครอบครัวไทย ใส่ใจความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาครอบครัวในประเทศไทย ที่มีสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดการใช้พลังงานและน้ำ ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความยั่งยืนในครัวเรือน

    การแข่งขันครั้งนี้จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานอิสระภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับผิดชอบดูแลการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียน การสอน การประเมินมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายสะเต็มศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดโลกในธุรกิจอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมด้วยแบรนด์ชื่อดัง เช่น  เพอร์ซิล (Persil) ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) และล็อคไทท์ (Loctite)

- Advertisement -

การแข่งขันเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ครอบครัวไทยและผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ครอบครัวที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลที่พักสามวันสองคืนสำหรับผู้ใหญ่สองท่านและเด็กสองท่านที่โรงแรมบางกอก ทรี เฮาส์ ส่วนครอบครัว รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและรองชนะเลิศอันดับที่สองจะได้รับประกาศเกียรติคุณ

หน้าเฟซบุ๊คของการแข่งขัน www.facebook.co.th/ThailandMostSustainableFamily  ไม่ได้มีเพียงรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมสนุกเท่านั้น แต่ยังมีเกร็ดความรู้และวิดีโอแนะนำวิธีการประหยัดพลังงานและน้ำ ตลอดจนการลดของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) อีกด้วย

“เฮงเค็ลยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความยั่งยืนในประเทศไทยร่วมกับสสวท. เช่นเดียวกับทุกบริษัท พนักงานแต่ละคนสามารถมีส่วนช่วยให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตได้ผ่านพฤติกรรมของพวกเขาเอง วัตถุประสงค์ของเราคือการให้ความรู้กับเยาวชนและครอบครัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันที่แม้จะดูว่าง่ายๆ แต่เป็นการช่วยรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้” ดร. ทิม เพทซินน่า ประธานบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

“เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความรู้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียน ถึงความสำคัญของความยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่อายุยังน้อย ความร่วมมือกับ    เฮงเค็ลช่วยให้เราสามารถบูรณาการหัวข้อเกี่ยวกับความยั่งยืนเข้ากับการเรียนรู้ในระดับต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ ขณะเดียวกันการแข่งขัน Thailand’s Most Sustainable Family ครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน จะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยในเรื่องความยั่งยืนอีกด้วย เฟซบุ๊คเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงสมาชิกครัวเรือนในสังคมไทยได้อย่างกว้างขวาง” ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสสวท. กล่าว

“หลายวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการบรรลุถึงความยั่งยืนล้วนแล้วแต่เป็นวิธีง่ายๆ เราจึงหวังว่าจะมีครอบครัวเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนหลายร้อยครอบครัวจากทั่วประเทศ แนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของแต่ละครอบครัวจะได้รับการเผยแพร่ผ่านหน้าเฟซบุ๊ค เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติจริงแก่สังคมโดยรวมต่อไป” ดร. พรพรรณกล่าวเสริม

ทุกครัวเรือนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดย

1. ถ่ายรูปใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเดือนกรกฎาคม 2558 และเดือนสิงหาคม 2558

2. บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานและน้ำภายในครอบครัวของคุณเพื่อความยั่งยืนผ่านทางวิดีโอ รูปภาพ หรือการเขียนบรรยาย

ส่งผลงานของคุณ (ข้อ 1 – ข้อ 2) มาที่ THMSF@gmail.com หัวข้อเรื่อง Thailand’s Most Sustainable Family Contest

ครัวเรือนที่ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด และบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางวิดีโอ รูปภาพ หรือการเขียนบรรยายได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะ สามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.co.th/ThailandMostSustainableFamily