ครั้งแรกของเมืองไทย! WWF ชวนถอดรหัสและร่วมเป็นกระบอกเสียงให้ธรรมชาติผ่าน “WWF Translate” [PR]

WWF Translate

WWF-ประเทศไทย หรือ กองทุนสัตว์ป่าโลก สร้างสรรค์แคมเปญโซเชียลมีเดียครั้งแรกในประเทศไทย “WWF Translate” แอพพลิเคชั่นบนหน้าเฟสบุ๊คของ WWF-ประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ชาวโซเชียลมีเดียได้ร่วมกันถอดรหัสและสื่อสารภาษาธรรมชาติ ภาษาสากลที่ทุกคนอาจไม่เคยเข้าใจ ที่ถูกสื่อสารผ่านศิลปิน ดารา นักร้อง และผู้มีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาวงการทั้งวงการบันเทิง ออกแบบ และภาพยนตร์ที่ต่างร่วมมือกันเป็นกระบอกเสียงให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- Advertisement -

“มนุษย์…ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตบนโลก ที่สามารถพูดจาหรือสื่อสารกันได้ แต่สรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก็มีภาษาที่สื่อสารกันได้ด้วยครรลองตามวิถีธรรมชาติเหมือนกัน จะดีแค่ไหน ถ้ามนุษย์เราสามารถพูดจาภาษาเดียวกันกับธรรมชาติได้ จะดีแค่ไหน ถ้ามนุษย์เราสามารถเข้าใจและรับรู้ความต้องการของธรรมชาติ และจะดีแค่ไหน ถ้ามนุษย์เราสามารถนำเรื่องราวของธรรมชาติเหล่านั้นมาบอกต่อและถ่ายทอดให้ทุกคนได้ตระหนักถึง

WWF Translate คือ แอพพลิเคชั่นบนเพจ Facebook.com/WWFThailand ที่ WWF-ประเทศไทย ร่วมพัฒนากับบริษัท เดนท์สุ ประเทศไทย เอเยนซี่โฆษณาชื่อดัง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันถอดรหัสและรับรู้ความต้องการของระบบนิเวศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น ผืนป่า ช้างป่า เสือโคร่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ สัตว์น้ำ และพลังงาน เพียงผู้เล่นเข้าไปที่ Facebook.com/WWFThailand  >  คลิก Let’s Translate  > พิมพ์ข้อความที่อยากพูดแทนธรรมชาติลงในช่อง Type Here > คลิก TRANSLATE! แค่นี้ภาษาธรรมชาติก็จะปรากฎขึ้นให้แชร์ต่อบนหน้าวอลล์ของตัวเอง

WWF Translate_Yaya

นางสาวเยาวลักษณ์ เธียรเชาวน์ ผู้อำนวยการ WWF-ประเทศไทย กล่าว “WWF ต้องการสื่อสารให้ทุกๆ คนตระหนักว่า แท้ที่จริงแล้ว เราและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ต่างเกี่ยวเนื่องกัน WWF Translate เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเพื่อนร่วมโลกที่เรียกว่า “ธรรมชาติ” ที่อาจอยู่ห่างจากเราหลายร้อยกิโลเมตร ทั้งเสือโคร่ง ช้าง ผืนป่า พื้นที่ชุ่มน้ำ ว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขาต่างกำลังดูแลเราอยู่ ไม่ว่าจะอากาศที่เราหายใจ น้ำที่เราใช้ดื่มและอาบกันทุกวัน อาหารที่เรามีรับประทาน และในขณะเดียวกัน เขาเหล่านั้นก็ต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์อย่างเราเช่นกัน ถ้ามนุษย์หยุดที่จะฟังเสียงนี้ และร่วมมือกันอนุรักษ์แล้วนั้น สัตว์ป่าและธรรมชาติก็จะดำรงอยู่ได้ สุดท้ายมนุษย์อย่างพวกเราเองก็ดำรงอยู่ได้เช่นกัน 

นาย พชรพล สุวรรณกูฏ, Creative Director, Dentsu ประเทศไทย กล่าว “ผมคิดมาตลอดว่าทุกคนต่างเกิดมาพร้อมภาระหน้าที่ของแต่ละคน มีความถนัดและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป แต่พอมาเจอคำถามที่ว่า “แล้วหน้าที่ดูแลธรรมชาติละเป็นหน้าที่ของใคร?” ผมคิดและพยายามตอบคำถามนี้ “ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่พึ่งพาธรรมชาติ ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอุปโภค บริโภค นะสิ….” เลยกลับมาถามตัวเองว่าเราได้ใช้ธรรมชาติไปแค่ไหน แล้วเราได้จ่ายอะไรคืนให้ธรรมชาติหรือยัง”

WWF Translate_

WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดและเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และ WWF-ประเทศไทย ได้ดำเนินการในประเทศไทยมากว่า 21 ปี และจัดทำโครงการอนุรักษ์ผืนป่า ช้างป่า เสือโคร่ง พื้นที่ชุ่มน้ำและสัตว์น้ำ ชุมชน เมืองและสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจเพื่อ มุ่งปกป้องสัตว์ป่าและระบบนิเวศ มุ่งยุติความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอันสมบูรณ์ของประเทศไทย เพื่อให้มนุษย์จะได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนและยั่งยืน ผ่านโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน, โครงการรณรงค์การต่อต้านการค้างาช้าง, โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี, โครงการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม, โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ, โครงการ Earth Hour: ปิดไฟให้โลกพัก และ โครงการ Earth Hour City Challenge: We Love Cities: เมืองนี้ฉันรัก